Solidariteten testas under krisen

En sak glömdes bort: vi behöver varandra även under en kris – eller ännu mer än tidigare.

I Finland har vi stått ganska enade i hanteringen av coronakrisen. Regeringen och hälsomyndigheterna har agerat för att begränsa virusets möjligheter att spridas. Allt har ändå gjorts i en demok...