Solens dödsbädd kommer att bli en mörkröd spiral

Galleriet visar stjärnvindar, planetariska nebulosor, av olika former från ett flertal döende stjärnor vars temperatur sjunker. Färgsättningen är inte autentisk. Stoft som rör sig emot oss är färgat i blått medan stoft som rör sig bortåt är färgat i rött. Bild: Leen Decin/ESO/ALMA

Det blir inte aktuellt på flera miljarder år, men när solen dör kommer den att linda in sig i en mörkröd, nästan svart, slöja. Färsk forskning beräknar att gas- och stoftmolnet kommer att vara svagt spiralformat.

Med hjälp av världens största radioteleskop Alma i Chile har forskare för första gången i detalj kunnat studera stjärnvindar, det vill säga gas- och stoftvindar som stjärnor spyr ut när de dör. Astron...