Solenergin tar sats i Finland

Solkraft. På solkraftverket i Södervik i Helsingfors finns över tusen paneler. Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Att producera solenergi blir allt vanligare i Finland. Solenergikapaciteten som kopplats till Finlands elnät var cirka 27 megawatt i fjol. Siffran är över dubbelt så stor som året innan, framkommer på nätsidan Finsolar.net som upprätthålls av Aalto-universitetet.

Trots att solenergin används oftare, var dess andel av Finlands totala elproduktion endast en bråkdelsprocent i fjol.

– Om en procent av Finlands elproduktion skulle komma från solenergin, borde kapaciteten vara cirka tusen megawatt. Om kapaciteten fortsätter öka som tidigare kommer vi nå tusen megawatt kring år 2022, säger professor Jero Ahola vid Villmanstrands tekniska universitet.

Skatten gynnar lokala kraftverk

FNB frågade Finlands största städer hurudan solenergi de erbjuder. Många elbolag säljer solpaneler och installeringar själv eller via samarbetsföretag.

Solenergi produceras också i en bredare omfattning. Helen byggde ett kraftverk i Helsingfors där det finns 3 000 solpaneler. Årsproduktion räcker till cirka 350 tvårummares årliga elkonsumtion, enligt bolaget.

Också energibolagen i Åbo och Uleåborg säljer solenergi till kunderna. Uleåborg har sammanlagt 800 paneler i samband med ett annat kraftverk och i Jyväskylä har energibolaget installerat 1 500 solpaneler i ett köpcenter.

Även andra bolag har börjat intressera sig för solenergin. Finlands största solkraftverk används av Kesko i Åbo där man installerat solpaneler på taket på två Citymarket-butiker.

Atria kommer snart att ha flest solpaneler i Finland för bolaget planerar att installera över 24 000 solpaneler i Nurmo och panelerna ska tas i bruk nästa år.

Stora solkraftsparker är ändå inte lönsamma på grund av beskattningen i Finland. Man beskattar både elproduktionen och elöverförningen.

– Det lönar sig att producera elen där den används. Om skattemodellen ändras kan det hända att man i framtiden kommer att bygga stora solenergiparker, säger Ahola. 

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning