Solen ska värma Åbos torgparkering under vinterhalvåret – får 1,3 miljoner euro i energistöd

Parkeringshallen som byggs under Åbo salutorg ska ta tillvara solvärmen med ett snillrikt rörsystem.

I Åbo håller man på att bygga en parkeringshall under salutorget. Tanken är att man med ett rörsystem under kullerstensbeläggningen ska lagra den solvärme som skiner på torget.

När parkeringshallen byggs kommer en del betongpålar att förses med innerrör. Med dessa rör ska värmeenergin lagras i marken. Värmesystemet ska kunna lagra 11,2 MWh under sommaren.

– Man måste berömma denna fiffiga lösning i Åbo, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i ett pressmeddelande.

Värmeenergin ska sedan användas till att värma upp den underjordiska parkeringshallen under vintern och hålla torgområdet is- och snöfritt.

– Om projektet lyckas, kan det visa vägen för många andra motsvarande projekt i Finland och utomlands, säger Tiilikainen i pressmeddelandet.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat 1 330 000 euro i energistöd till T-Park för byggandet av solvärmesystemet.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08