Sokos beslut att sluta sälja pälsar väcker politisk debatt – Centern går i "Sokosbojkott"

Bild: Kristoffer Åberg

Varuhuskedjan Sokos meddelade på torsdagen att den inte längre kommer att godkänna äkta päls i sitt sortiment. Nu väcker företagets beslut starka känslor bland politikerna.

Centerriksdagsledamöterna Antti Kurvinen och Mikko Kärnä kritiserade Sokos beslut och kallade det populistiskt och dubbelmoraliskt.

– Sokos beslut kunde eventuellt anses som logiskt ifall företaget också skulle överge försäljningen av fuskpälsar som belastar naturen i samma mån som plastpåsar. I stället beslöt man att köra ner den etiska pälsindustrin, säger ledamöterna i ett pressmeddelande.

Enligt dem är det viktigt att komma ihåg att den inhemska pälsindustrin är en viktig inkomstkälla för många kommuner och att de finska pälsarna står för flera hundra miljoner euros exportinkomster. Centerledamöterna menar att pälsindustrin i Finland är betydligt mer etisk än den som sker utanför Finlands gränser och att vi därför borde stödja den inhemska produktionen av pälsar.

Kurvinen och Kärnä önskar att så många som möjligt skulle bojkottera Sokos klädavdelning som följd av företagets beslut.

"Det finns ingen etisk pälsdjursuppfödning"

Vänsterriksdagsledamoten Silvia Modig poängterar att hela problemet med pälsdjursuppfödningen är att den aldrig kan vara helt etisk.

– Att prata om etisk pälsindustri är som att prata om etisk tortyr. Att pälsar produceras på ännu mer inhumana sätt runtom i världen än i Finland gör det inte på något sätt etiskt här, svarar Modig i ett pressmeddelande.

Själv är hon glad att Sokos tagit ställning mot pälsdjursuppfödningen.

– Pälsar är i dagens läge inte nödvändiga. Vi klarar oss hur bra som helst med andra naturliga och mer etiska alternativ.

Pälsbeslut gäller endast Sokos

S-gruppen preciserar att beslutet endast gäller Sokos, inte hela koncernen. S-gruppen har inte någon enhetlig praxis i fråga om pälsnäringen, uppges i pressmeddelande.

Sokos beslut har enligt meddelandet fattats utifrån efterfrågan och kommersiella skäl.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning