Sökö udds idyll hotad av smygplanering

På onsdag behandlar Esbo stadsplaneringsnämnd Sökö udds detaljplan. Esbo stad vill bygga små höghus tätt på området, vilket får boende att se rött.

En oro har främst uttryckts för att områdets naturvärden och kulturhistoria går förlorade om bostäder byggs för 1 000 boende. På området bor nu 170 boende. Hbl träffar Niklas Tevajärvi, Anna-Maija Nordling och Marcus von Schantz som bor på Sökö udd. De motsätter sig planen och framför allt sättet som staden presenterat planerna. Sökö udd saknar en detaljplan, men en delgeneralplan från 1980-talet finns för området.

– 2016 ordnades en boendekväll då staden presenterade betydligt småskaligare planer. Då talades det inte alls om bostäder för 1 000 boende. Nu har planerna ändrats så radikalt och det har inte ordnats något nytt tillfälle. Vi tycker att staden planerar i smyg, säger Nordling.

Marcus von Schantz, Anna-Maija Nordling och Niklas Tevajärvi bor på Sökö udd. De motsätter sig stadens planer på att bygga bostäder för 1 000 boende. Bild: Maija Hurme

Bostäder skulle byggas bland annat på Fridhemsberget. Husen ska bli högst två våningar plus vindsvåning, och vara villaliknande. På Sökö udd finns också Villa Frosterus som ägs av Grankulla stad. Grankulla stad, Sigurd Frosterus stiftelse och investeringsbolaget Refin har anlitat en arkitekt som ritat upp en plan för Fridhemsberget där bostäder för 270 boende planeras – det här för att ge Esbo stad en syn på vad som borde göras på området. Enligt Grankulla stad skulle bara några av höghusen byggas på Grankulla stads tomt. Största delen av det planerade höghusområdet är på mark som ägs av investeringsbolaget Refin och Sigurd Frosterus stiftelse. Markägarna kan framföra önskemål, men det är alltid staden som har det sista ordet.

– Vi motsätter oss inte markägarnas rätt att bygga extra bostäder på tomter. Det är helt på sin plats med ett småbygge, men inte bostäder för 1 000 personer. Att man vill ha en detaljplan motiveras ofta med vatten, avlopp och utvecklandet och underhåll av vägar, men vi har redan själva byggt vatten och avlopp på det här området för 15 år sedan. Det finns inget behov för att förnya det, säger Tevajärvi.

Robert Donner (SFP) är medlem i stadsplaneringsnämnden i Esbo. Han ställer sig kritisk till den nya detaljplanen.

– På en punkt är planen bra. Den ger möjlighet för nuvarande markägare att bygga en extra bostad på sin tomt med en liten ökning av den totala byggrätten. En detaljplan kräver infrastruktur som gator, vatten och avlopp. När utgångspunkten har varit att ekonomin ska gå jämnt ut är man, för att täcka kostnaderna, tvungen att planera stora mängder ny byggrätt på ledig mark. Måste ekonomin i en enskild plan alltid vara i balans eller kan man acceptera ett underskott i vissa fall, det kommer vi säkert att diskutera på onsdagens möte.

– Att Fridhemsberget bevaras är ett av mina krav. En förhandlingsfråga är hur stor, om alls, ny byggrätt ska beviljas på rekreationsområdet på Moisudden, tillägger Donner.

Han tror att planen remitteras. Orsaken till att Esbo stad vill bygga bostäder på området är ekonomisk.

– Stadens mål i enlighet med södra Esbos generalplan är att komplettera existerande småhusområden hellre än att bygga helt nya. Det är en allmän princip som finns bakom det här projektet, säger arkitekt Aija Aunio på Esbo stad till Yle.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03