Sök dispens via nätet för höstens björnjakt

Bild: Mostphotos.com

Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 22 juni via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst.

Ansökningen gäller inte renskötselområdet, där björn jagas med stöd av regional kvot. Ansökningsområdet fastställs på kartan genom att rita eller genom att med ord beskriva att det till exempel handlar om en kommun eller en jaktvårdsförenings område. Dispensbesluten fattas senast den 13 juli, så att de har vunnit laga kraft innan jaktsäsongen startar.

Under björnjaktsäsongen som avslutades vid utgången av oktober i fjol fälldes totalt 232 björnar, vilket var 53 fler än året innan. Antalet dispenser i Finland utanför renskötselområdet var då 170 och bytet 164 björnar. Flest björnar fälldes i Norra Karelen, Kajanaland och Södra Savolax.

I fjol uppskattades Finlands björnstam till cirka 1 700 över ett år gamla individer.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22