Soininvaara har rätt om Lövö

Kyrkans hutlösa krav är möjliga endast för att husbolagen på Lövö i praktiken står som samfälligheternas gisslan.

Experten i bostadspolitik, stadsfullmäktigeledamot Osmo Soininvaara skriver mycket träffsäkert i sin blogg om läget för arrendeförhöjningarna på Lövö. Soininvaara skriver: "Arrendepolitiken som de kyrkliga samfälligheterna i Helsingfors och Vanda utövar på Lövö är hjärtlös. Helsingfors gemensamma samfällighet har lite lättat på sina egna krav, men Vandas samfällighet rånar rent och slätt sina arrendatorer."

Man kunde inte säga det bättre. Precis som Soininvaara skriver ställer de gemensamma samfälligheterna krav på ett arrende som helt klart överstiger den allmänna nivån på marknaden. Kyrkans hutlösa krav är möjliga endast för att husbolagen på Lövö i praktiken står som samfälligheternas gisslan. Kyrkan borde inte bete sig på ett dylikt ansvarslöst sätt.

Soininvaara förundrar sig också över det faktum att samfälligheterna på samma gång står med outnyttjade planerade tomter på Lövö. Detsamma har också förvånat oss invånare. Det är inte på något sätt skäligt att samfälligheterna vill ställa jättehöga vinstkrav på de nuvarande invånarna när det på samma gång finns kyrkans planerade obebyggda tomter som grannar.

Varför vill kyrkan inte bygga på dessa tomter? Att utnyttja dessa obebyggda tomter skulle hämta betydande inkomster till kyrkan. Det verkar nog vara så som Soininvaara skriver att kyrkan först vill komma undan med förlängningen av de nuvarande arrendena. Inte vill ju någon ny arrendator frivilligt betala ett sådant arrende som kyrkan kräver av de nuvarande invånarna.

Marjo Ruuti Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning