Soini utnyttjar abortfrågan

Bild: Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Abortmotståndare motiverar sin åsikt med att de är för livet. Men motsättningen gäller inte liv eller död.

Utrikesminister Timo Soini (Blå) har igen flaggat med att han motsätter sig aborter. Soini applåderade i sin blogg beslutet i Argentina att hålla fast vid politiken att aborter är förbjudna. Tidigare beklagade Soini att folkomröstningen på Irland innebar en liberalare lagstiftning om aborter. Irland har haft en av världens strängaste abortlagstiftningar. Soini har också under en arbetsresa som utrikesminister i Kanada deltagit i en tillställning mot aborter.

Timo Soini har naturligtvis rätt att ha vilken åsikt han vill. Som Finlands utrikesminister ska han i alla fall följa landets officiella ståndpunkt. Den går ut på att Finland stöder flickors och kvinnors självbestämmande och rätt att fatta beslut om sitt liv och sin framtid. I vår biståndspolitik har stödet till flickor och kvinnor en framträdande roll. Där kvinnor får utbilda sig och förtjäna sitt levebröd gagnar det barnen och hela samhället.

Abortmotståndarna säger sig vara för livet och den internationella rörelsen kallar sig Pro Life. Precis som Ilta-Sanomats chefredaktör Ulla Appelsin skriver i sin kommentar innebär abortförbud inte alls liv, utan död. Där aborter är förbjudna förekommer illegala aborter. De leder ofta till allvarliga komplikationer och har i många fall dödlig utgång. Enligt WHO:s statistik dör 47 000 flickor och kvinnor varje år på grund av osäkra aborter.

Allra värst är situationen i de 28 länder där abort under alla omständigheter är helt förbjudet. Det spelar ingen roll om det handlar om att fostrets eller kvinnans hälsa är hotad, om våldtäkt eller incest.

Det går att minimera antalet oönskade graviditeter genom att göra preventivmedel lättillgängliga, genom upplysning och över huvud taget genom att stödja kvinnors sexuella hälsa. Ändå kommer det alltid att finnas också oönskade graviditeter.

Abort är inte något att ta lätt på. Det är ett svårt beslut som kan lämna livslånga spår. Ändå ligger det i hela samhällets intresse att det svåra beslutet kan fattas under trygga omständigheter. Om beslutet blir att avbryta graviditeten ska det kunna ske under medicinsk övervakning.

Det är alla barns rätt att vara önskade och välkomna. Det är alla kvinnors rätt att få barn när de vill ha barn och har möjlighet att ta hand om dem.

Det är naturligtvis inget misstag av Soini att han under en relativt kort tid flera gånger så utstuderat har gått emot Finlands officiella linje. Han utmanar och förödmjukar helt öppet och med ett flin statsministern och hela regeringen. Soini vet att regeringen behöver Blå framtid. Han tycks inte tveka att skapa interna problem inom regeringen.

Men visst är det svagt av statsminister Juha Sipilä (C) att hans kommentar går ut på att alla har rätt till sin personliga åsikt. Naturligtvis har alla den rätten. Men utrikesministerns jobb är att företräda Finland och Finlands linje. Om han i en principiellt viktig fråga har en annan personlig åsikt ska han inte föra fram den medan han är utrikesminister. Det är ju också så fullständigt onödigt eftersom Timo Soinis inställning inte är någon hemlighet. Också Sipilä konstaterar att Soinis åsikt är välkänd både hemma i Finland och utomlands.

Använder Timo Soini sitt välkända motstånd mot aborter för att höja profilen? Som utrikesminister och nu när han inte längre är partiordförande syns han inte mera på den inhemska arenan på samma sätt som förr. Soini har meddelat att han ännu inte har beslutat om han ska kandidera i riksdagsvalet. Det är välkänt att hans beslut troligen har en avgörande betydelse för Blå framtid.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00