Soini träffar de nordiska utrikesministrarna

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Utrikesminister Timo Soini (Blå) deltar i ett nordiskt utrikesministermöte i Stockholm.

Utrikesministrarna ska i dag och i morgon bland annat diskutera aktuella FN-ärenden och andra internationella frågor, exempelvis situationen i Nordkorea och i Syrien. De tar också upp ärenden som gäller utvecklandet av de transatlantiska relationerna, Ryssland, Ukraina och säkerheten i Nordatlanten. Ministrarna kommer också att diskutera aktuella EU-frågor, bland dem brexit och västra Balkan.

De nordiska ländernas utrikesministrar träffas vanligen cirka tre gånger årligen på inbjudan av ordföranden i Nordiska ministerrådet. I år är det Sverige som är ordförandeland.