Soini träffar de nordiska utrikesministrarna

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Utrikesminister Timo Soini (Blå) deltar i ett nordiskt utrikesministermöte i Stockholm.

Utrikesministrarna ska i dag och i morgon bland annat diskutera aktuella FN-ärenden och andra internationella frågor, exempelvis situationen i Nordkorea och i Syrien. De tar också upp ärenden som gäller utvecklandet av de transatlantiska relationerna, Ryssland, Ukraina och säkerheten i Nordatlanten. Ministrarna kommer också att diskutera aktuella EU-frågor, bland dem brexit och västra Balkan.

De nordiska ländernas utrikesministrar träffas vanligen cirka tre gånger årligen på inbjudan av ordföranden i Nordiska ministerrådet. I år är det Sverige som är ordförandeland.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22