Soini och Häkkänen ordnar konferens om AI och mänskliga rättigheter

Ministrarna Timo Soini och Antti Häkkänen ska diskutera artificiell intelligens i Helsingfors. Målet är att utreda vilka följder den nya teknologin får för rättsstaten.

Den 26–27 februari står Helsingfors värd för en internationell konferens som handlar om vilka följder artificiell intelligens (AI) får för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten.

Som värd för konferensen står Utrikesministeriet och Justitieministeriet. Den är ett av huvudevenemangen under Finlands pågående ordförandeskap i Europarådet.

Frågor som kommer att behandlas på konferens är bland annat: Vad innebär AI för de mänskliga rättigheterna? Hur måste rättsstaten utvecklas när AI blir allt vanligare? Vilka risker innebär AI till exempel med tanke på minoriteter?

–  Artificiell intelligens är ett aktuellt och intressant tema. AI formar vår vardag och den är kopplad till många frågor som rör de mänskliga rättigheterna och andra etiska och rättsliga frågor. Det är viktigt att Finland aktivt deltar i att lösa dessa frågor, säger utrikesminister Timo Soini (Blå) i ett pressmeddelande.

Soini och justitieminister Antti Häkkänen (Saml) är två av talarna på konferensen. Andra talare är Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland, kommissionären för mänskliga rättigheter Dunja Mijatovic och Frankrikes justitieminister Nicole Belloubet.

–  Användningen av AI väcker en stor mängd juridiska frågor. När vi utvecklar digitala tjänster måste vi vara noga med att trygga rättsväsendets oberoende och medborgarnas rättsskydd, säger Häkkänen i pressmeddelandet.

Konferensen är för inbjudna gäster. Finlands ordförandeskap i Europarådet pågår till mitten av maj.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39