Soinis abortmotstånd retar ministerkollegerna

Utrikesminister Timo Soini (Blå framtid) för en privat kampanj mot aborter som går stick i stäv med Finlands politiska linje. Bild: Lehtikuva

Utrikesminister Timo Soini (Blå framtid) hyllar Argentina sedan landets senat sagt nej till en lagändring som skulle tillåta abort före den fjortonde graviditetsveckan. Regeringskollegerna reagerar starkt mot Soini, som också tidigare hyllat abortmotståndare - mot regeringens linje.

Utrikesministern anser i sin privata blogg att "Argentina är ett fint land", som säger nej till en liberalisering av landets strikta abortlagar. Argentina tillåter abort bara om modern är i livsfara eller om fostret är en följd av en våldtäkt.

Det är inte första gången Soini uttalar sig i abortfrågor på ett sätt som får håret att resa sig på ministerkollegerna.

Minister Annika Saarikko (C), som ansvarar för jämställdhetsfrågor, tar avstånd från Soinis bloggtext. I en intervju för Finska Notisbyrån säger Saarikko att hon inte ens kan acceptera insinuationer om att Finland skulle känna tillfredsställelse med den utveckling som är på gång i Argentina.

Saarikko säger sig inte vara främmande för att saken tas upp till ny diskussion inom regeringen "ifall regeringens linje inte blev tillräckligt klar efter diskussionen i våras".

Incest inte orsak nog

Med uttalandet syftar Saarikko till den debatt som uppstod i våras när Soini offentligt beklagade att Irland i våras fällde den gamla abortlagen som inte tillät aborter ens när fostret hade tillkommit efter våldtäkt eller incest eller när fostret var allvarligt missbildat.

I ett pressmeddelande intygar Saarikko att Finland inte kommer att avvika från sin politiska linje om att tillåtandet av abort är ansvarsfull jämställdhets- och människorättspolitik.

– Ingen gör abort lättsinnigt, men kvinnor och flickor måste ha rätt till den möjligheten, anser Saarikko.

Soini väckte internationell uppmärksamhet när han i samband med ett officiellt besök i Kanada deltog i en bönestund som arrangerades av abortmotståndare. Soini ansåg att han deltog som privatperson medan kritikerna påpekade att hans ställningstagande tolkades som utrikesministeriets ståndpunkt.

I sin blogg skriver Soini denna gång: "Leve livet! Starkare än döden. Vad jag anser om Senatens (den argentinska) beslut i natt?" Som svar lägger han till en leende emoji.

Soini, som bekänner sig till katolicismen, skriver också att Argentina lyssnat på den argentinska påven "vars ord väger".

Orpo velade

Samlingspartiets Petteri Orpo reagerade snabbt på Soinis bloggtext på fredagen, men han mildrade sin kommentar på Twitter nästan omedelbart.

Orpo applåderade partikamraten, utrikeshandels- och biståndsminister Anne-Mari Virolainens fördömande kommentar på Twitter. Virolainen påpekade att Soinis uttalande inte representerar den finländska regeringens ståndpunkt i abortfrågan.

"Finland kämpar för kvinnors och flickors rättigheter överallt i världen. Argentina fattar sina egna beslut, men samlingspartiet gläder sig inte över bakslag som drabbar en förbättring av kvinnornas situation", twittrade Virolainen.

Orpo kommenterade först med att han håller med Virolainen och att "kvinnors och flickors mänskliga rättigheter utgör kärnan i Finlands utrikespolitik".

En stund senare korrigerade han sin tweet med att ta bort ordet "kärna".

Orpos korrigering väckte en viss uppmärksamhet eftersom kvinnors och flickors rättigheter de facto hör till de områden som prioriteras i regeringsprogrammet.

Senare på fredagskvällen försvarade Soini sitt uttalande med att alla i Finland har rätt till en åsikt och att ibland måste man vara i en enmannamajoritet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning