Soini gör kovändning, Sipilä höjer EU-rösten

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Regeringen Sipilä har fört en lågmäld EU-politik. Inför ordförandeskapet är det hög tid att höja profilen och värna om gemensamma värden.

De årliga ambassadörsdagarna hålls i Helsingfors den här veckan. De inleddes med inlägg av bland andra presidenten, statsministern och utrikesministern.

Inom de närmaste 16 månaderna ska Finland först vara ordförande i Europarådets ministerkommitté och därefter axla ordförandeskapet i EU. De två uppdragen uppmärksammades i anförandena. Det var samtidigt en välkommen profilhöjning för speciellt regeringens EU-politik hittills.

Presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog förra veckan fast att ett centralt mål för det halvåriga ordförandeskapet i Europarådet, som börjar i slutet av november, är att trygga det europeiska systemet för mänskliga rättigheter och rättsstaten.

Programmet för EU-ordförandeskapet är ännu inte klart, men statsminister Juha Sipilä framhöll inför ambassadörerna att samma frågor är något som också måste betonas inom EU.

Sipilä konstaterade allmänt att det är allt viktigare att Finland håller hårt fast vid sina egna värden och att vi i alla sammanhang arbetar för stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämlikhet. Det kan låta klichémässigt men kan ändå inte upprepas för ofta.

I avsnittet om EU sade han att unionen med näbbar och klor bör försvara de gemensamma grundrättigheterna och rättsstatsprincipen. De utgör en röd tråd som borde förena alla i EU.

– Varje medlemsnation måste förbinda sig till dessa. Någon annan utvecklingsväg kan inte godkännas. EU måste vid behov ställa villkor för att de här värdena högaktas.

Han slog fast att han vill att Finland är ett starkt ordförandeland som syns och vars röst hörs.

President Sauli Niinistö sade för sin del att han redan länge har efterlyst en starkare europeisk roll i världspolitiken och att Europa tillsammans kan vara en maktfaktor. Han hoppades att Finland under sina ordförandeskap tar vara på chansen att stärka den europeiska anda och styrka som de gemensamma värdena skapar.

EU-kritiska utrikesministern Timo Soini (Blå) medgav att han har ändrat sin syn på EU, speciellt som en central säkerhetsgemenskap för Finland. Han efterlyser nu en starkare Europapolitik från Finlands sida.

Det är inte så många år sedan Soinis mantra var "Problemen finns där EU finns".

Det är däremot oklart om han också har ändrat sig i sin syn på att EU-länder som bryter mot rättsstatsprincipen ska lämnas i fred.

Den illiberala demokratiska utvecklingen i Polen och Ungern har skakat om EU:s grundvalar och -värden. Men då EU bestämde sig för att ta i problemet kritiserade Soini EU för inblandning i Polens inre angelägenheter. Enligt utrikesministern får EU inte marschera över folkvalda beslutsfattare i Polen som fattar sina egna beslut.

Förhoppningsvis har han ändrat sig också i fråga om detta.

Om rättsstaten är i fara, vilket fallet nu är i Polen och snart säkert också i Ungern, kan EU inte bara stå och se på. Regimerna i de här länderna krymper pressfriheten och ställer rättsväsendet alltmer under politisk kontroll.

EU har satt i gång en rättslig process mot Polen, som vägrar finna sig i att ändra kurs. Senast i måndags sade landets vice premiärminister i en intervju att Polen sannolikt kommer att ignorera EU-domstolens kommande beslut i tvisten.

Om Polen vägrar följa EU-domstolens beslut kan EU i teorin införa sanktioner mot Polen och frånta landet rösträtt. Det kräver emellertid enighet bland de övriga medlemsländerna och Ungern har redan gjort klart att landet stöder Polen.

Ett system där EU-stöden sänks för medlemsländer som inte uppfyller gemensamma krav har också diskuterats.

Det är en ytterst knepig situation, men Sipiläs signal om kampanda för rättstaten och EU:s grundvärden är ändå välkommen och det enda rätta av Finland både som medlemsland och kommande EU-ordförande.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning