Södergran alldeles fräsch och vital

Bild: Pressbild

När Stina Katchadourian ger den utvidgade nyutgåvan av sina Södergranöversättningar titeln Love, Solitude and the Face of Death kan man säga att det verkligen är i Södergrans anda: "Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är" skrev hon som bekant i ett förord. Det är inte bara de stora existentiella temana som sådana som har gett henne hennes genomslagskraft – inte minst skillnaden mellan manlig och kvinnlig kärlek - utan också hennes oförskräckta användning av de stora orden – förutom kärlek, ensamhet och död också lycka och olycka.

I vissa trötta ögonblick har jag kunnat tycka att dikterna har ett populärlitterärt drag: de stora orden fungerar som projektionsskärmar för läsarens egna föreställningar precis som när en författare till en veckotidningsnovell kan skriva om sin hjältinna att "hon hade det vackraste ansikte man kan tänka sig" och därmed överlämnar åt läsaren att gestalta ansiktet efter egen smak.

Ja, som finlandssvensk riskerar man onekligen att bli trött på Södergran och att, som teaterbesökaren som såg Hamlet för första gången utbrista: "Men det är ju nästan bara citat!" Då gör det gott att läsa henne på engelska för i Katchadourians tappning känns hon verkligen alldeles fräsch och vital.

Den här gången fastnar jag särskilt för några av de kortaste och mest konkreta dikterna som "Sommar i bergen" och (framförallt) "Porträttet". Det är också stimulerande att göra språkliga jämförelser. Ett par berömda rader i en av de berömdaste dikterna, "Dagen svalnar, " lyder: "Nu hör jag verklighetens hårda klang/mot mina sköra sköra drömmar". Här översätter Katchadourian med "reality's harsh crash" som å ena sidan låter mindre poetiskt men å andra sidan ter sig nästan onomatopoetiskt. I samma dikt finns också raderna "Du kastade din kärleks röda ros/ i mitt vita sköte" som på engelska blir "You cast your love's red rose/into my white womb". Man tycka att "cast" inte känns riktigt tillräckligt handfast medan "womb" – livmoder – kan tyckas handfast i överkant. Men när man väl har konstaterat att engelskan inte har ett ord som motsvarar "sköte" kan man också få för sig att undra vad "sköte" helt precist betyder.

Stina Katchadourians bok, utgiven på Fithian Press och försedd med ett riktigt bra förord, är med andra ord inte bara en utmärkt present till utländska vänner, den kan som sagt också få en finlandssvensk läsare att se Södergran med nya ögon.

Merete Mazzarella Författare

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning