Socialism fungerar i Sverige!

Det är i hög grad tack vare Sverige som Skandinavien i hela världen i dag framstår som det idealiska exemplet på västerländsk demokrati.

K-G Backholm efterlyser (HBL Debatt 26.3) konkreta exempel på i vilka länder socialismen fungerar eller fungerat. Det exemplet är inte avlägset: Sverige. Det är i hög grad tack vare Sverige som Skandinavien i hela världen i dag framstår som det idealiska exemplet på västerländsk demokrati. Och detta i sin tur är en frukt av socialdemokraternas långvariga maktinnehav i vårt fina grannland.

Risto Nurmela, Pargas

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning