Socialdemokraterna vill starta upp samnordisk vaccinproduktion

SDP:s ordförande statsminister Sanna Marin hoppas på nordiskt samarbete för att återinrätta en inhemsk vaccinproduktion. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Samhället måste vara stryktåligare när nästa stora kris dyker upp, säger Socialdemokraterna som skissar på återuppbyggnadens strukturer. Inhemsk vaccinproduktion, eventuellt i nordisk regi, ingår i receptet.

I Socialdemokraternas vision ska återuppbyggnaden efter pandemin sikta på att samhället blir stryktåligare och bättre på att motstå kriser. Det ska ske genom att satsa på ny tillväxt och bättre beredskap för framtiden.

– Coronapandemin är den värsta kris Finland mött efter kriget. Återuppbyggnaden måste ske så att alla kan vara delaktiga, säger partiordförande Sanna Marin när SDP presenterar sina riktlinjer för livet efter pandemin.

SDP:s papper är inget alternativ till regeringens exitstrategi, utan snarare ett komplement till det, med sikte betydligt längre fram, betonar statsministern. Ett av de numeriska målen är att Finlands ekonomi ska växa med 2 procent av bnp, ett annat att investeringarna i forskning och utveckling ska öka till 4 procent av bnp.

– På det sättet ska produktiviteten och konkurrensförmågan öka, säger partiets vice ordförande Matias Mäkynen.

Det förutsätter en del strukturella reformer, inte minst att vårdreformen drivs i mål och tillämpas fullt ut, och att den vårdskuld som har ökat under pandemin kan betas av. I SDP:s riktlinjer ligger en kraftig betoning vid bättre vårdtjänster mot psykisk ohälsa.

Vill undvika "recessionens barn"

SDP betonar också eftervården av de barn och ungdomar som har lidit av att skola och studier fungerat på distans så länge. Partiet vill stimulera friskt så att samhället snabbt kommer på fötter, så att man inte upprepar de misstag man begick i sviterna av recessionen på 1990-talet.

– Man talar fortfarande recessionens barn. Vi ska se till att man aldrig ska behöva tala om coronatidens barn på samma sätt, säger Mäkynen.

SDP flaggar för hållbar tillväxt, typ miljöteknik, som en finländsk exporttrumf, men det förutsätter att vi breddar näringslivets bas och att Finland tar för sig kommersiellt där vi har innovativ kapacitet. Det ska också ge Finland bättre beredskap att hantera nästa kris.

Den kan vara en ny pandemi, en cyberkollaps eller något helt oväntat, resonerar man. Men även om man inte kan gissa sig till krisens art ska man vara bättre förberedd på den. Därför måste beredskapslagen och lagen om smittsamma sjukdomar skrivas om redan under den här valperioden och i samarbete med oppositionen, anser SDP.

Med erfarenheter av pandemin anser SDP också att den inhemska vaccinproduktionen måste återinföras, och att staten måste sörja för att det finns förutsättningar för det.

Vilken kunde statens roll vara, och ungefär vilken tidtabell talar vi om för inhemsk vaccinproduktion, Sanna Marin?

– Det finns skäl att se om vi kan komma framåt tillsammans med de andra nordiska länderna. Det kräver en del fortsatta utredningar, men också fortsatt nordiskt samarbete.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning