Socialdemokraterna bär ansvar för svenskan

Sture-Christian Eklunds insändare är ett tecken på att folk förväntar sig att FSD och SDP sköter de svenska frågorna.

Sture-Christian Eklunds insändare (HBL Debatt 10.4) är ett tecken på att folk förväntar sig att FSD och SDP sköter de svenska frågorna. Han går ju inte åt Samlingspartiet eller Centern som entydigt motsätter sig obligatorisk studentsvenska. Kanske Eklund kunde se ansvarstagandet i att SDP starkt försvarar och utvecklat den obligatoriska undervisningen i svenska och att partiets ståndpunkt i fråga om studentprovet faktiskt är öppen.

Hildur Boldt, verksamhetsledare, Finlands svenska socialdemokrater Diskussionen är avslutad. Red.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03