Socialdemokraterna bär ansvar för svenskan

Sture-Christian Eklunds insändare är ett tecken på att folk förväntar sig att FSD och SDP sköter de svenska frågorna.

Sture-Christian Eklunds insändare (HBL Debatt 10.4) är ett tecken på att folk förväntar sig att FSD och SDP sköter de svenska frågorna. Han går ju inte åt Samlingspartiet eller Centern som entydigt motsätter sig obligatorisk studentsvenska. Kanske Eklund kunde se ansvarstagandet i att SDP starkt försvarar och utvecklat den obligatoriska undervisningen i svenska och att partiets ståndpunkt i fråga om studentprovet faktiskt är öppen.

Hildur Boldt, verksamhetsledare, Finlands svenska socialdemokrater Diskussionen är avslutad. Red.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning