Social- och hälsovårdsutskottet: Nej till höjd alkoholprocent i mataffären

Det är starkt nog i butikshyllan, anser riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Bild: Mostphotos

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott föreslår att procentgränserna för alkoholdrycker som får säljas i mataffärerna ska förbli på samma nivå som nu, alltså 4,7 procent.

Den föreslagna höjningen till 5,5 procent skulle väsentligt öka tillgängligheten och konsumtionen, anser social- och hälsovårdsutskottet i sitt betänkande. Av samma åsikt är också en stor del av de experter som hörts om reformen av alkohollagen.

Skulle höjningen godkännas skulle till exempel fyrans öl få säljas i mataffärerna. Bryggeriprodukter utgör över hälften av all den alkohol som konsumeras i Finland, och om konsumtionen gick över till starkare öl skulle det ha stora effekter på folkhälsan och nationalekonomin, anser utskottet.

Dessutom anser utskottet att det faktum att starkare alkoholdrycker skulle bli tillgängliga på betydligt fler ställen skulle leda till ökad konsumtion, sociala problem och säkerhetsrisker.

Vad gäller distansförsäljningen, som också är en del av paketet, föreslår utskottet att ärendet bereds på nytt så att bestämmelserna blir tydligare.

Betänkandet godkändes med klar majoritet i utskottet. Riksdagen röstar om alkohollagen på fredag.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03