Social isolering ökar risken för en för tidig död

Bild: Mostphotos

Personer som isoleras socialt löper en nästan dubbelt så stor risk att dö en för tidig död, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Institutet har deltagit i en epidemiologisk undersökning där man har följt med nästan en halv miljon människors hälsa. Resultaten har publicerats i vetenskapstidningen Lancet Public health.

Också känslan av ensamhet är förknippad med en ökad risk för att dö, men inte lika starkt som isoleringen. Den höjda dödsrisken förklaras med hälsobeteendet, bland annat rökning, alkoholkonsumtionen, faktorer som hänger ihop med den socioekonomiska ställningen samt depressionssymptom. Isoleringen och ensamheten hade en speciellt stor koppling till cancerdödlighet.

I undersökningen användes biobankmaterial från Storbritannien.

– Samhället bör i allt högre grad tänka på hur man kan förebygga ensamhet och speciellt isolering. Man kan påverka bland annat med hjälp av byggandet och verksamhet som ökar den sociala gemenskapen, säger professor Marko Elovainio som har lett undersökningen.

Ständig ensamhet är alltså en hälsorisk även om man själv inte känner sig ensam. Men behovet av sociala kontakter är individuellt och det behöver inte vara farligt att vara ensam.

Den sociala isoleringen mättes med tre frågor. Där frågades hur många människor som bor i respondentens hushåll, hur ofta hen besöker vänner eller familjemedlemmar och hur ofta hen deltar i samhällsverksamhet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning