Snusrally och snusförnuft

Snusimporten skjuter i höjden i Finland. Samtidigt blir smugglingen alltmer professionell. Bild: Tullen

Snus 6 – Upplysning 0. Ungefär så ser poängtabellen ut i snusligans första division. Även om rökningen minskar får vi hela tiden nya generationer av nikotinberoende.

"Utan snus i två dagar försmäktar vi på denna ö" dikterar en skeppsbruten Pippi till Tommy, som kallar på hjälp via flaskpost i Pippi Långstrump går ombord (1946). Nycklar, mobil, plånbok... och snus!...