Snushunden Onni stoppar snussmugglare

Tullen har under år 2016 skolat upp en snushund för att stävja snussmugglingen till Finland. Snushunden Onni är ett och ett halvt år och kommer främst att arbeta vid Åbo tullenhet, men kan även vid behov flyttas runtom i landet.

Under år 2016 undersökte tullen cirka 300 fall av snussmuggling. Snussmugglingen har aldrig varit så hög och därmed kommer Onni att spela en viktig roll. Syftet med skolandet av en snushund var att minska på smugglingen och öka risken för smugglare att åka fast.

Snuspartierna som smugglas in till Finland göms ofta i person- eller skåpbilar som sedan tar sig över gränsen med färjorna. Snus får i Sverige säljas med stöd av ett EU-beslut, men i Finland får en privatperson för eget bruk ha med sig högst 1 000 gram snus per kalenderdygn.

Onnis hundförare, tullinspektör Matti Koskela, hoppas på att Onni kommer att minska på snussmugglingen men menar även att han bidrar till en god stämning.

– Vi hoppas att informationen om Onni når snussmugglare och att han därmed bidrar i ett förebyggande syfte, men vi gillar även att ha Onni med oss för att han är världens bästa arbetskompanjon.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03