Snuset borde förbjudas

Bild: Mostphotos

Sverige fick undantag för snuset då det begav sig, Finland ska inte ändra sin lagstiftning för att Sverige inte uppfyller sitt åtagande

Jag måste läsa Theo Herolds insändare (HBL 30.6) ett par gånger innan jag kom på att han skriver för Svenska tobaksindustrin. Får han måtro betalt?

Påståendet om att snus är ett "alternativ" till cigaretter, som dessutom ökar folkhälsan och skatteintäkter är ju rena lögnen. Snus är inte ett alternativ utan mer som ett komplement till cigaretter, folk blir inte friskare av snusande, skatteintäkterna som fås betalas dessutom ut i form av vård av sjukdomar (lungcancer, cancer i munhålan, försämrad blodcirkulation med alla sina diffusa symtom i form av sjukfrånvaro med mera).

Här är ett exempel på hur det är med snusandet. På de flesta arbetsplatser finns det förbud mot rökning, vill någon röka får den söka sig utomhus vilket minskar på rökningen. Snusaren däremot trycker in prillan nu som då och fyller upp papperskorgen med resterna, men går även ut till sina rökande vänner och trycker in en ny prilla. Nu kommer någon fiffikus med påståendet om att det är väl bättre än rökarna som kastar fimparna runt omkring sig. Tyvärr, snusare spottar också sina loskor omkring, på golv, väggar och ibland även i taket.

Vi vänder på steken. Samhället befriar tobak och snus från skatt, men skickar sjukvårdsräkningarna direkt till tobakstillverkarna. Om till exempel en snusare får cancer i munhålan skickar sjukhuset räkningen till tillverkaren, dör personen i förtid betalar tobaksindustrin samhället "för uteblivna uppskattade skatteintäkter". Då blir den individuella friheten inte berövad och industrin står för kostnaderna den orsakar och det är väl bra, eller hur Herold?

Företag och i synnerhet storföretag motsätter sig allt som ändrar eller inskränker på deras verksamhet. Om samhället inte hade satt gränser för vad pappersbolagen får dumpa i naturen hade alla våra vattendrag varit döda. Samma sak med kolsänkor, industrin kalhugger gärna för att få billiga råvaror till sina fabriker och när råvaran är slut, och fabriken nerkörd flyttar de till nästa jungfruliga mark. Som gräshoppor, men i betydligt större skala. Industrin har inget samhällsansvar, enbart resultatansvar, tyvärr.

Att Herold skriver att han är för EU och dess inre marknad, men vill ändå att det ska plockas russin ur bullen och att avtal alltid ska följa Donald Trumps devis "vi först" låter lite som marknadsliberalism och högerpopulism tillika.

Sverige fick undantag för snuset då det begav sig, Finland ska inte ändra sin lagstiftning för att Sverige inte uppfyller sitt åtagande, tvärtom snuset borde också förbjudas i Sverige för folkhälsans skull.

Kurt Lindholm Karis

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03