Snus i Finland är starkare än i Sverige

Snus har tyvärr många skadliga hälsoeffekter som till stor del förknippas med det stora nikotininnehållet. Nikotin höjer blodtrycket och pulsnivån och försämrar blodcirkulationen.

Vi vill tacka specialistläkaren Göran Lindén för en mycket aktuell insändare (HBL Debatt 27.11) angående nikotinets negativa effekter på hälsan. Snus ökar dödligheten i motsats till vad Anders Milton skriver (HBL Debatt 4.12) och kan därför absolut inte rekommenderas som ett alternativ vid rökavvänjning.

Nikotin, som är den gemensamma substansen i de olika tobaksprodukterna, är ett starkt beroendeframkallande ämne. De skadliga ämnena i snus tas upp effektivt till blodomloppet från munnens slemhinnor. Enligt vår senaste forskning håller en daglig snusare snus i munnen i genomsnitt över sex timmar per dygn.

Starkt beroende snusare kan hålla flera påsar eller doser snus i munnen samtidigt. Det snus som används i Finland innehåller i genomsnitt tre gånger mera nikotin än snuset som vanligen används i Sverige och har ofta också ett högt pH-värde, vilket ökar upptagningen av nikotin. Den totala nikotinmängden som daglig användning av snus leder till kan vara betydande och snusare exponeras ofta för högre nikotinnivåer än rökare. Den höga nikotinmängden i snus kan förstärka beroendet och göra det svårare att bli tobaks- och nikotinfri.

Snus har tyvärr många skadliga hälsoeffekter som till stor del förknippas med det stora nikotininnehållet. Nikotin höjer blodtrycket och pulsnivån och försämrar blodcirkulationen. Flera undersökningar visar samband mellan snusning och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, fetma och nedsatt reproduktiv hälsa. Den försämrade blodcirkulationen fördröjer processen vid helning av skador och operationssår. Abstinenssymtomen försämrar den kognitiva förmågan. Nikotin har påvisats medverka i utvecklingen av cancer via ett flertal mekanismer. Snus ökar troligtvis risken för cancer i matstrupen och bukspottskörteln och kan också ha samband med ökad risk för ändtarms- och magcancer. Kronisk inflammation i munnens slemhinnor medför förändringar i slemhinnorna och tillbakadraget tandkött, vilket ökar kariesbildning och ilande i tänderna samt försämrar munnens immunförsvar. Användning av snus och cigaretter utsätter individen för ökad risk att insjukna i olika infektioner på grund av den upprepade kontakten mellan hand och mun.

Det är viktigt att både unga och vuxna har riktig information om nikotinets och snusets skadliga effekter på hälsan. Mera information finns till exempel i norska Folkhälsoinstitutets rapport om snusets hälsorisker (Folkhelseinstituttet, helserisikoved snusbruk, https://www.fhi.no/en/publ/2019/health-risks-from-snus-use2/).

Vi uppmuntrar all hälsovårdspersonal att diskutera användningen av nikotinprodukter med sina patienter och stödja dem i deras försök att sluta använda cigaretter, snus och e-cigaretter.

Maria Danielsson, tobaksforskare, chefsläkare, Helsingfors, Patrick Sandström, specialist, lunghälsoföreningen Filha rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning