Snudd på kränkning

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Det verkar behövas en uppföljare till #metoo-kampanjen i form av en #jagock-kampanj riktad mot ekonomiska trakasserier.

Som kund i cirka 60 år i banken som numera bär namnet Aktia och i tiotals år bjudit på vänligt mottagande och god service har jag nu förstummats av vad banken meddelar sina vanliga privatkunder.

I dessa jultider kommer först ett brev i vilket banken konstaterar att samtliga mina konton blir avgiftsbelagda trots att de inte ens inbringat nämnvärd ränta på åratal. Strax därpå kommer ett nytt brev i vilket banken konstaterar att jag är en "icke professionell kund"! Detta anser jag vara snudd på kränkning av mänskliga rättigheter och kanske också ett brott mot jämställdhetslagstiftningen. I varje fall är det för mig ett bevis på att banken är en "icke professionell psykolog" då dylik information sänds vid en tidpunkt då hela Finlands befolkning önskar varandra god jul och gott nytt år!

Det verkar behövas en uppföljare till #metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier i form av en #jagock-kampanj riktad mot ekonomiska trakasserier. I varje fall har både jag och hela min bekantskapskrets nu definitivt fått upp ögonen för bankens verkliga jag och vet vad som måste göras. Bankens slogan "ser en människa i varje kund" borde korrigeras till "ser varje människa som en hund" vilket bättre motsvarar verkligheten.

Kim Rancken "icke professionell deponent", Vanda

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46