Snölekar, tango, matkultur – levande kulturarv finns i oändligt många skepnader

Att kulturarvet är levande är mycket väsentligt. Det handlar om vad människor gör just nu. Men visst finns det en risk för att kulturarvet överkommersialiseras eller stagnerar efter att det har upptagits på en lista, säger Museiverkets specialsakkunniga Leena Marsio. Bild: Cata Portin

Frågar du gemene man på gatan vad som ingår i deras levande kulturarv kanske hen ser ut som ett frågetecken. I det dagliga livet tänker många inte alltid på att levande kulturarv också omfattar synnerligen vardagliga saker som bastubad och snölekar.

Sex år har förflutit sedan Finland ratificerade Unescos konvention om immateriellt kulturarv och i mars skickades Finlands första ansökan till Unescos internationella förteckning med samma tema. Immat...