Sniket byggbolag förstör för äldre

Bild: Wilfred Hildonen

HBL:s läsare är nu inte alltid så förfärligt på alerten och färdiga att genom insändare påverka och säga ifrån då sociala orättvisor och etiskt undermåliga händelser sker, men nu hoppas jag verkligen att vi får i gång en läsarstorm i vår kära tidning.

Artikeln om Seniorhuset Sandels (HBL 18.1) är minst sagt upprörande. Hur kan ledningen för bostadskoncernen Sato vara så in i Norden korkad, att man hittar på att ändra ett hus som är avsett för seniorer till ett vanligt hyreshus. Det här är verkligen en skandal av stora mått och igen ett utmärkt exempel på hur snikna företag skor sig på försvarslösa äldres bekostnad.

Vad vi nu behöver är ytterst skarpa reaktioner från politiskt håll. Så här får det inte gå till! Vad jag minns var SFP t.o.m. på något sätt inblandat i byggandet av Sandels, men oberoende om det var så eller inte, så har partiet ett samhälleligt ansvar att se till att den äldre befolkningen inte diskrimineras på det här sättet. Jag föreslår att SFP-politikerna nu sätter alla klutar till för att förhindra denna rasering av ett med möda uppfört och med tanke på invånarnas hälsa klokt planerat äldreboende.

Först måste överläggningar med Sato ske och bolaget varnas för de följder det kan få om ledningen framhärdar i sina planer. Sedan måste ett arbete i riksdagen fås till stånd som syftar till en lag som hindrar en ägare av ett hus – som fungerat bra i 20 år och är byggt för ett speciellt ändamål – att på så här lösa boliner plötsligt ändra hela konceptet för huset.

Riksdagen måste kunna stifta lagar som skyddar medborgarna för dylika intrång på deras liv och leverne bara för att ägarna av huset kan göra vinst på affärsmässigt suspekta tilltag.

HBL:s läsare är nu inte alltid så förfärligt på alerten och färdiga att genom insändare påverka och säga ifrån då sociala orättvisor och etiskt undermåliga händelser sker, men nu hoppas jag verkligen att vi får i gång en läsarstorm i vår kära tidning. Er samhälleliga plikt kallar. "Your country needs you!"

Sture-Christian Eklund Helsingfors

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning