Snedvriden konkurrens kräver gemensam marknad

EU-kommissionen tillåter stora undantag från statsunderstödsreglerna i frågor som gäller kultur. Hela vår massmediala debatt handlar kanske, till syvende och sist, om just kultur i vid mening.

Det finns ett redaktionellt privilegium, som ger redaktionsmedlemmen rätten att genast vid publiceringen av en insändare "tillrättalägga" insändarens argument eller påståenden. Ibland kunde det vara klokt att inte använda sig av privilegiet. För Susanna Landors del hade det definitivt varit klokare (HBL Debatt 30.12).

I brist på bättre argument beskyller Landor mig för att inte känna till lagstiftningen. "Därför är det aningen överraskande att Europaparlamentariker Torvalds helt förbiser den juridiska aspekten …" Slängen antyder, dessvärre, att bristen på kunskap finns på hennes sida.

Den första regeln i europeisk konkurrenslagstiftning kräver att produkten ska finnas på den gemensamma marknaden och att ett nationellt statsstöd därmed kunde snedvrida konkurrensen. Vare sig Yle eller HBL finns i den här meningen på den gemensamma marknaden. Det gäller dessutom, på ett alldeles speciellt och tillspetsat sätt, det finlandssvenska mediala utbudet. Yle utgör inte heller den dominerande plattformen, som kunde hindra andra att komma in på marknaden. De stora hoten i den digitala världen finns – som känt – på annat håll.

EU-kommissionen tillåter stora undantag från statsunderstödsreglerna i frågor som gäller kultur. Hela vår massmediala debatt handlar kanske, till syvende och sist, om just kultur i vid mening. Finskan har som språkområde väldigt lite draghjälp från andra kulturer. Det understryker samtidigt Yles kulturbevarande roll i en värld som nog behöver någonting av en Noaks ark för att överleva i den massmediala syndafloden. Den finlandssvenska biten är dessutom ett mycket mindre isflak, som dessutom förefaller smälta i konkurrensen från diverse plattformar. I just det sammanhanget tror jag att sammanslagningen av SVT och Svenska Yles utbud på kvällstid var ett stort kulturellt misstag.

Kommission gav alldeles nyligen ut en omfattande utredning under rubriken "Competition policy för the digital era". Den utredningen torde inte heller hjälpa Landors argumentering.

Nils Torvalds, EU-parlamentariker

Svar I det ursprungliga förslaget till ny Ylelag var Yles regionala textbaserade webbnyheter på svenska undantagna Europakommissionens krav på en starkare koppling till audio och video. Att det undantaget nu är slopat i propositionen till riksdagen är en signal om att regeringen har insett att Svenska Yle kan ses som en konkurrent till de kommersiella mediehusen när det gäller regionala nyhetsartiklar på webben och att ett statsstöd för dylik public service-verksamhet därmed strider mot EU:s lagstiftning.

Att de globala teknikjättarna innebär många utmaningar för vår inhemska mediebransch stämmer givetvis, men ingen av dem producerar lokala och regionala nyheter på svenska och får inte heller ett statligt stöd.

Som jag skrev i min analys: När Ylelagen ses över handlar det inte om ett angrepp på public service utan om att följa EU-kommissionens linje som säger att textbaserat journalistiskt innehåll inte är huvudsaklig rundradioverksamhet.

Susanna Landor, chefredaktör och ansvarig utgivare

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning