Snäv lösning

Tack till Jennifer Snårbacka för en viktig och välskriven krönika (HBL 3.8). Jag instämmer till 100 procent; att låta ett enda, allmänt prov – studentexamen – avgöra ungas studiemöjligheter på tredje stadiet ter sig som en missriktad, snäv och kortsiktig lösning.

Matilda Wrede-Jäntti ungdomsforskare, lektor i socialt arbete, Helsingfors universitet