Snäv lösning

Tack till Jennifer Snårbacka för en viktig och välskriven krönika (HBL 3.8). Jag instämmer till 100 procent; att låta ett enda, allmänt prov – studentexamen – avgöra ungas studiemöjligheter på tredje stadiet ter sig som en missriktad, snäv och kortsiktig lösning.

Matilda Wrede-Jäntti ungdomsforskare, lektor i socialt arbete, Helsingfors universitet

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning