Snart måste britter betala för studier i Finland – för högskolorna gäller bilaterala avtal efter Erasmus

Storbritannien är en väldigt populär destination för utbytesstudier, men det kan leda till obalans i utbytesavtalen efter Erasmus, enligt Johanna Lilius, chef för utbytesstydier vid Hanken. Bild: Charlotte Winberg/SPT

Britternas eget Turingprogram ska ersätta Erasmus. Fokuset är globalt och möjligtvis mindre inriktat på Europa.

James Hardy från England studerar vid magisterprogrammet för Europa- och Nordenstudier vid Helsingfors universitet. Han inledde studierna under övergångsperioden och har i stort sett har samma rättigheter som EU-medborgare. Men det har inneburit en del pappersjobb.

– Det har varit lite krångligt. Också Migrationsverket håller på vänjer sig vid övergången.

Pandemin har inte heller förenklat processen och det har inte alltid varit enkelt att få alla de rätta pappren i rätt format.

Hardy har beviljats uppehållsrätt enligt utträdesavtalet och behöver därför inte betala terminsavgiften på 13 000 euro till universitetet.

– Jag hade inte haft råd att betala två terminsavgifter för magisterstudierna. Jag tvivlar på att det kommer några nya brittiska studenter till mitt magisterprogram på hösten.

James Hardy från England inledde sina studier vid Helsingfors universitet under övergångsperioden och har i stort sett samma rättigheter som EU-medborgare. Men det innebär en del byråkrati. Bild: Privat

Han har tidigare genomfört utbytesstudier i Helsingfors via Erasmusprogrammet som Storbritannien nu drar sig ur och ersätter med sitt eget Turingprogram. Enligt Hardy kommer det nya programmet att vara inriktat på globalt samarbete och mindre på Europa. Det har varit tal om bland annat Amerika, Kina, Australien och också Sydafrika.

– Det är ganska dyrt att resa till Australien och med terminsavgifter därtill beror mycket på hurdana understöd det är möjligt att få via programmet.

Samtidigt finns det många som är intresserade av mer globala utbytesstudier.

– Många är säkert kritiska till att lämna Erasmus på kort sikt, men på lång sikt tror jag att många kanske kommer att föredra Turing-programmet.

Bilaterala avtal utan Erasmus

Storbritannien har beslutat att lämna Erasmusavtalet, men Erasmusfinansieringen för utbytesstudenterna under läsåret 2020-2021 kommer inte att påverkas, säger Johanna Lilius, chef för internationella relationer vid handelshögskolan Hanken.

– I framtiden måste vi komma överens om utbyten bilateralt utanför Erasmusprogrammet så det kan bli lite besvärligare, säger Lilius.

Enligt henne brukar 6-8 av högskolans studenter göra utbyte i Storbritannien varje termin. De brittiska utbytesstudenterna är vanligtvis färre och för vårterminen kommer till exempel två brittiska studenter.

– Vanligtvis brukar de brittiska universiteten sända färre studenter än de tar emot. Storbritannien är en jättepopulär destination för hela EU.

Johanna Lilius, chef för internationella ärenden vid Hanken, säger att Storbritannien är en av de populäraste destinationerna för utbytesstudier. Bild: Hanken

Då Erasmusfinansieringen tar slut måste universiteten besluta om de vill fortsätta de bilaterala avtalen genom att själva ordna stipendier åt studerande. Utan stipendier kanske brittiska studenter inte är lika villiga att åka på utbyte vilket kan leda till obalans i utbytesavtalen.

– Det är normalt att begränsa antalet utbytesplatser om det kommer många fler studenter än vad det åker. Det kan vi också göra.

Lilius säger ändå att kollegerna vid brittiska universitet redan efter brexitomröstningen meddelade att man jobbar för att kunna fortsätta sina internationella samarbeten. Hanken har också möjlighet att använda egen finansiering för utbytesstudierna och hoppas att de brittiska samarbetsuniversiteten lyckas hitta finansiering för sina studenter.

– Jag ser ganska optimistiskt på framtiden, säger Lilius.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning