Snart kan värnpliktiga förtjäna 300 euro per månad utan att militärunderstödet sjunker

Snart får bland annat beväringar förtjäna några hundralappar per månad utan att det äter av deras eventuella militärunderstöd. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den beväring eller civiltjänstgörare som tidigare har nekats militärunderstöd på grund av för höga inkomster kan få en ny chans efter nyår.

Efter årsskiftet får den som lyfter Folkpensionsanstalten FPA:s militärunderstöd förtjäna 300 euro per månad utan att det påverkar stödbeloppet. Riksdagen har godkänt lagändringen som ännu ska stadfästas av presidenten.

FPA meddelar att syftet är att göra arbete under tjänstgöringstiden mera lönsamt och sporrande.

"Även om permissionerna under tjänstgöringstiden i första hand är avsedda för vila, är det till nytta för sysselsättningen och verksamheten efter tjänstgöringstiden om den värnpliktige bevarar kontakten med arbetslivet eller den egna företagsverksamheten", konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande.

Gäller endast den värnpliktiga

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig och till hens anhöriga under den tid som den värnpliktiga fullgör sin tjänstgöring. Med värnpliktig avses här någon som fullgör beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst.

En anhörig kan vara den värnpliktigas partner, eller barn som den värnpliktiga har att försörja. En sambo betraktas som anhörig om den värnpliktiga och sambon har ett gemensamt barn.

Stödbeloppet påverkas av den värnpliktigas och den anhörigas nettoinkomster. Det skyddade beloppet på 300 euro som införs vid årsskiftet gäller inte den anhörigas inkomster.

I fjol betalades totalt 16,3 miljoner euro ut till 9 103 personer.

Av dem var 83 procent beväringar, medan 9 procent fullgjorde frivillig militärtjänst och 6 procent fullgjorde civiltjänst.

De anhörigas andel av mottagarna var 3 procent.

I oktober i år fick drygt 4 000 personer stöd. Snittstödet den månaden var 313 euro.

De allra flesta får understödet enbart i form av bostadsunderstöd.

Man kan även få stödet i form av grundunderstöd, bidrag för räntor på studielån, underhållsbidrag samt så kallat särskilt understöd till exempel för vård- och flyttutgifter.

Källa: fpa.fi

Läge att ansöka på nytt?

FPA kontaktar de som redan fått ett positivt stödbeslut där inkomsterna har beaktats.

Den som tidigare har fått avslag på grund av för höga inkomster, och vars tjänstgöring fortsätter efter nyår, ska själv ansöka om stöd på nytt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning