Snart kan hiv testas hemma

Småningom kan ett första hivtest göras lätt och anonymt hemma. Bild: Niklas Tallqvist

Några droppar blod och femton minuter väntetid är vad som behövs för den som vill snabbtesta sig för hiv hemma i badrummet. Ett testpaket för hemmabruk kommer att finnas på den finska marknaden redan i år.

Bland män som har sex med varandra har frågan om hivsmitta börjat förlora sin tabustämpel, men hos resten av befolkningen är tröskeln fortfarande högre när det gäller att tala om sexsjukdomar och speciellt hiv. Därför drar sig många för att testa sig.

– Flera hundra finländare har hiv utan att ens veta om det, säger Sami Tuunainen, sexrådgivare och testkoordinator vid Hivpoint.

Problemet är allt annat än personligt, för smittade som gillar oskyddat sex men inte vet om sin smitta sprider lätt smittan vidare till folk som kanske också sprider den vidare utan att förstå det.

För att slipa ner tröskeln för testning kommer Orion Diagnostica att inom kort ge ut ett testpaket för hemmabruk. Det betyder att ett första hivtest kan göras lätt och anonymt. För den som känner sig obekväm med att sitta och prata med vårdpersonal om sina sexuella preferenser och vanor kan det här testet vara ett sätt att trots allt få testet gjort en första gång.

Femton minuter

Hemtestet bygger på att mäta antikroppar ur blodet. Den som vill testa sig tar ett blodprov med ett stick i fingret, applicerar blodet på en teststicka och väntar en stund. Om femton minuter kan stickan avläsas på samma sätt som ett graviditetstest. Ett streck visar att det inte finns några antikroppar, alltså ingen smitta, i blodet. Två streck tyder på smitta och betyder att det är dags att boka tid hos hälsovården.

Hivpoint har genom olika projekt visat att låg tröskel till test också ger resultat.

– Vi vet att de som smittats med hiv, men fortfarande inte har symtom, kan få i gång sin medicinering två år tidigare än normalt ifall testandet kan göras lätt. I fjol erbjöd Hivpoint snabbtest för olika könssjukdomar också kvällstid och det visade sig vara en bra idé.

– Projektet riktade sig till män som har sex med män och männen gjorde testen själva i Hivpoints lokaler efter att först ha fått instruktioner, säger Tuunainen.

Hemtestet uppges vara mycket pålitligt när det gått tre månader efter eventuell smitta. Testet sägs vara så känsligt att de negativa svaren, alltså ingen smitta, är pålitligt till hundra procent. Tillverkaren säger också att ett positivt svar är pålitligt till 99,8 procent. Det innebär falskt alarm för en av femhundra som testat positivt, men alla som fått ett preliminärt positivt resultat behöver ändå komma vidare till vård för nya test och sedan eventuell medicinering. De uppföljande blodproven kan tas på vårdcentral, hos Studenthälsan, inom företagshälsovården eller på en poliklinik för könssjukdomar.

Anonymiteten vid hemtest är relativt hög eftersom testen åtminstone i början inte kommer att säljas över disk, utan via Nätapoteket.

Ett test kommer att kosta cirka 30 euro när det kommer ut på marknaden.

Hiv smittar inte speciellt lätt, till exempel inte via handslag eller kramar.

Hiv smittar inte vidare ens i oskyddat sex om den som lever med hiv har en fungerande medicinering.

Oskyddat sex är en riskfaktor och det bästa skyddet är att använda kondom. Hiv kan också smitta via graviditet, amning, kontaminerade injektionsnålar eller transfusioner med smittat blod.

Hivpoint är ett preventivt projekt som finansieras via Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (Stea) som verkar i samband med Social- och hälsovårdsministeriet. Hivpoint främjar sexualhälsa, sprider kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar, främjar hälsa och rättigheter hos personer med hiv, stödjer deras familjer och strävar efter att öka kunskapen om bland annat hiv och sexualhälsa bland vårdpersonal, socialt anställda och pedagoger.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning