Snart kan Helsingforsbor lämna in sina förslag – staden delar ut nästan 9 miljoner euro

Konstgräsplanen i Arabiastranden är ett av de projekt som förverkligats. En av de viktigaste förutsättningarna för initiativtagarna var att materialet skulle vara nedbrytbart på ett miljövänligt sätt. Bild: Niklas Tallqvist

Projektet Omastadi, som förverkligar stadsbornas önskemål, visade sig vara en succé och därför har Helsingfors stad förlängt följande omgång av medborgarbudgetar.

Storstäder som Madrid och Paris är kända för att engagera sina invånare i beslutsfattandet. Sedan 2017, då kommunallagen förnyades, har också städer och kommuner i Finland anammat deltagardemokrati och medborgarbudgetar som en del av sitt beslutsfattande. Enligt kommunallagen har invånarna rätt att påverka och delta i kommunens verksamhet.

I Helsingfors inleddes projektet Omastadi 2018 och då reserverade staden 4,4 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Efter en omröstning i fjol godkändes sammanlagt 44 olika förslag runtom i staden av vilka 38 hinner bli klara tills årsskiftet. Visserligen har coronaepidemin satt käppar i hjulen på en del av dem.

– Ett av förslagen var att unga helsingforsare skulle sommarjobba med äldre stadsbor – det kunde vi förstås inte förverkliga, säger Omastadis utvecklingschef Kirsi Verkka.

Verkka säger att vissa teman varit särskilt prominenta bland förslagen. Helsingforsarna framhäver alldeles tydligt olika hållbarhets- och miljöaspekter i sina förslag. Dessutom märks det att många av stadens invånare är väldigt förtjusta i sin närmiljö och vill värna om den. Exempelvis ville invånarna i Arabiastranden ha en miljövänlig konstgräsplan.

– Det var en av de viktigaste förutsättningarna för initiativtagarna att materialet skulle vara nedbrytbart på ett miljövänligt sätt och inte skapa mikroplaster. Det visade sig finnas ett inhemskt företag som tillverkar miljövänligt konstgräs av sockerrör, säger Verkka.

Majoriteten av förslagen som staden tog emot var väldigt enkla och vardagliga, såsom fler soptunnor och parkbänkar. Verkkas personliga favorit är elbåten som körde mellan Degerö och Vårdö under sommaren.

Mångfalden i fokus

Eftersom Helsingfors stad bedömer att Omastadi varit ett välfungerande koncept har man bestämt att ordna en ny omgång av medborgarbudgeten i höst. Konceptet har blivit en bestående del av stadens beslutsfattande. Omgången har blivit tvåårig så att det i fortsättningen finns tillräckligt med tid för en dialog mellan stadsborna och tjänstemännen.

Staden har redan tidigare delats upp i sju olika områden, vilka alla får en summa som utgår från invånarantalet för att förverkliga stadsbornas önskemål. Utöver det används 20 procent av budgeten på sammanlagt 8,8 miljoner euro på allmänna projekt i hela staden.

– Dels vill vi att tjänstemännen får mera tid att ta del av stadsbornas åsikter och kännedom av sina hemknutar, dels vill vi ge våra experter tillräckligt med tid att gå igenom förslagen och fundera på de bästa sätten att förverkliga dem, säger Verkka.

En av de främsta målsättningarna för den nya omgången av projektet är att öka mångfalden bland deltagarna. Kirsi Verkka säger att staden verkligen ansträngt sig för att nå ut till alla olika stadsdelar och olika ålders- och språkgrupper.

– Exempelvis barn och unga röstade aktivt på de olika förslagen men de var inte särskilt välrepresenterade bland dem som lämnat in egna idéer. Vi har också funderat på hur vi ska nå de äldre stadsborna.

Omastadi är hela stadens projekt och med hjälp av de olika avdelningarna och sektionerna försöker man engagera en större andel av stadsborna. Med hjälp av social- och hälsovårdssektorn har man bland annat försökt nå ut till klienterna inom missbrukarvården. Också olika språkgrupper har tagits i beaktande och informationen om projektet finns tillgänglig på sex olika språk, bland annat svenska.

– Mångfalden har definitivt varit det viktigaste för oss – vi vill att alla sorters stadsbor får sin röst hörd.

Helsingfors stad har reserverat 8,8 miljoner euro under de följande två åren för att förverkliga stadsbornas idéer för att blåsa nytt liv i staden.

Den nya uppdaterade webbsidan öppnar den 10.9.

Under perioden 5–25.10 kan helsingforsarna lämna in sina idéer och senare ordnas en omröstning för att avgöra vilka förslag som staden ska ta sig an.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning