Snart får man cykla motströms på enkelriktade gator i Helsingfors

Bland annat på Eriksgatans enkelriktade avsnitt får cyklister snart cykla åt "fel håll". En skylt med texten "Gäller ej cyklister" skruvas upp under trafikmärken som signalerar förbjuden eller enkel körriktning. Bild: Oskar Rönnberg

Den nya vägtrafiklagen tillåter cykeltrafik åt två håll på enkelriktade gator. I Helsingfors testas detta i år på några gator i innerstaden.

Den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i början av juni 2020 innebar många förändringar även för cykeltrafiken. En av de nya reglerna är att cykeltrafik kan tillåtas åt båda hållen på gator som annars är enkelriktade. Detta görs med skilda trafikmärken.

Nu ska Helsingfors stad skruva upp de första nya trafikmärkena som tillåter dubbelriktad cykeltrafik, för att göra cyklandet smidigare och tryggare. Det nya konceptet testas i år på tjugofyra enkelriktade gatstumpar i Kronohagen, Gloet, Kampen och Främre Tölö.

Kronohagen: Bokarbetaregatan, Kronohagsgatan, Vinkelgatan, Norra kajen, Mauritzgatan, Fredsgatan, Kyrkogatan, Regeringsgatan, Riddaregatan

Gloet: Fabiansgatan, Berggatan, Postgränden

Kampen: Georgsgatan, Eriksgatan, Abrahamsgatan, Södra Järnvägsgatan, Barnhemsgatan, Barnhemsgränden, Arbetaregatan

Främre Tölö: Väinämöinengatan, Luthergatan, Tempelgatan, Dagmarsgatan, Fredriksgatan

Även på den enkelriktade Silversundsvägen på Brändö tillåts dubbelriktad cykeltrafik.

En karta över de gatuavsnitt där dubbelriktad cykeltrafik tillåts från och med i sommar finns på stadens webbplats.

De enkelriktade gator som blir de första att tillåta dubbelriktad cykeltrafik är gator som är tillräckligt breda, där biltrafiken är mycket liten och där hastighetsbegränsningen är högst 30 kilometer i timmen, säger trafikplanerare Oskari Kaupinmäki.

Att cykling motströms är tillåtet på en enkelriktad gata märks ut med en tilläggsskylt med texten "Gäller ej cyklar" under trafikmärken som visar enkel eller förbjuden körriktning. I vissa korsningsområden bestyrks detta dessutom genom att man målar en kort cykelfil i den högra kanten av gatan.

Trafikmärkena installeras under sommaren.

Hur det kan se ut med en egen fil för dem som cyklar motströms visar Lahtis stad på sitt Twitter-konto.

Att det bara är tjugofyra gatstumpar som i det här skedet blir dubbelriktade för cyklister beror på att staden först vill testa hur konceptet fungerar, innan man inför de nya trafikreglerna på alla enkelriktade gator.

– Eftersom det här är nytt i det finländska trafiksystemet och trafikkulturen vill vi gå långsamt framåt, så att vi testar det i några områdeshelheter. Sedan ser vi hur det fungerar och justerar eventuellt principerna innan det utökas till att omfatta hela staden, säger Kaupinmäki.

Han säger att det är sannolikt att fler gator blir dubbelriktade under nästa sommar, ifall de nya arrangemangen verkar fungera. Bara alla trafikanter blir medvetna om de nya reglerna är det troligt att det går så.

Ska förbättra trafiksäkerheten

Helsingfors stad är med i ett EU-projekt där bra cykelstäder handleder andra städer i att göra bättre cykelinfrastruktur. Erfarenheterna från Danmark, Nederländerna, Tyskland och Belgien säger att det är bra att tillåta dubbelriktad cykeltrafik. Det kan till och med förbättra trafiksäkerheten.

– Tyskarna sade att cykeltrafiksäkerheten på enkelriktade gator har blivit bättre efter att dubbelriktad cykeltrafik tillåtits. Det beror på att bilisterna kör långsammare då de vet att någon kan komma cyklande emot, det skapas en ögonkontakt och växelverkan mellan bilister och cyklister, säger Kaupinmäki.

Det viktigaste som såväl cyklister som bilister måste veta är att de normala väjningsreglerna gäller även i de korsningar där en cyklist kör motströms längs en enkelriktad gata. Man väjer för den som kommer från höger.

Den som cyklar ska komma ihåg att se upp för huruvida det är eller inte är tillåtet att köra i fel körriktning. Om tilläggsskylten under trafikmärket inte finns, är det förbjudet. Cyklister som bryter mot trafikreglerna riskerar att tilldelas en 40 euros avgift för trafikförseelse av polisen.

Mer om hur trafikreglerna för cyklister förändrats i och med den nya lagen går att läsa till exempel på Cykelförbundets nätsidor (även på svenska).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning