Snart dansas det på de österbottniska dansbanorna igen – med säkerhetsavstånd

Sixten Dalvik är verksamhetsledare för Emet folkpark i Kronoby där dansverksamheten återupptas på lördag. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

När det blir tillåtet att ordna offentliga tillställningar med över 500 personer passar några folkparker på att bjuda upp till dans.

Från och med den 1 augusti får offentliga tillställningar med över 500 personer ordnas. Det förutsätter att arrangörerna följer anvisningarna om förhindrande av coronavirussmitta som myndigheterna gett. I anvisningarna nämns bland annat säkerhetsavstånd och möjlighet till god handhygien.

En av de första österbottniska danspaviljongerna som kör i gång är Emet folkpark i Kronoby, som ordnar dans samma lördag som restriktionerna lättar. Verksamhetsledare Sixten Dalvik säger att de ordnar åtminstone en dans till, kanske fler om det är möjligt.

– Coronatiden har varit själsligt påfrestande. Kunderna har hela tiden frågat efter danser och undrat när vi kan köra i gång. Alla längtar efter att få komma ut och dansa.

Till dansen säljs 500 biljetter. Man kan bara köpa biljett på plats och Dalvik säger att funktionärer kommer att se till att folk håller säkerhetsavstånd på parkeringen.

Det kan vara svårt att upprätthålla ett säkerhetsavstånd på två meter när det handlar om dans, men arrangörerna rekommenderar att folk har ett eget par att dansa med.

Sixten Dalvik, verksamhetsledare för Emet folkpark i Kronoby. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

– Vi har möjlighet att ordna med handdesinfektionsmedel åt gästerna och på serveringssidan måste vi försöka skydda oss med munskydd och handskar.

Hur framtiden ser ut är enligt Dalvik svårt att säga. Han hoppas att nästa sommar inte ser ut på samma vis, men tillägger att det inte finns några garantier.

– Därför beslutade vi att försöka ordna en del danser nu. Vi har löpande kostnader som försäkringar och utskänkningstillstånd. Om vi inte har inkomster över huvud taget kommer bokslutet att visa ett minus.

"Fokus på 2021"

Jenni Ahlbäck, folkparkskoordinator på Åminne folkpark i Malax, säger att hon och många andra känner att det är något som saknats den här sommaren.

– Evenemangen som ordnas vid folkparkerna är viktiga traditioner i mångas liv. Man märker att det har varit ett udda år för redan nu börjar folk ha fokus på 2021. Vi har redan många bröllopsbokningar för nästa år.

Hon säger att folkparkens inplanerade evenemang har ställts in åtminstone fram till 22 augusti.

– Det är svårt att som arrangör se till att folk håller ett visst avstånd och upprätthåller god handhygien. Folk är taggade och glada över att komma ut igen, och tänker kanske inte på att hålla säkerhetsavstånd när de inte är nyktra.

Ahlbäck säger att det också finns funderingar från funktionärernas sida om säkerheten kan garanteras även för dem.

För tillfället finns det planer på dansbandskvällar från och med september, men Ahlbäck säger att det ännu är svårt att säga hur mycket program man kör i gång med under hösten.

– Vi får hoppas att det här inte är det nya normala. Vi har inte tappat tron på framtiden.

Fler försäljningsställen för drycker

Jessica Söderman, ordförande för Rangsby ungdomsförening Fagerö, berättar att det är första gången sedan krigsåren på fyrtiotalet som det inte har kunnat ordnas danser på Fagerö folkpark i Närpes.

– Ungefär 70 procent av inkomsterna har fallit bort, så det kommer att synas tydligt i bokslutet, säger hon.

Söderman berättar att man kommer att ordna loppmarknad, en partykväll och en danskväll. Vanliga år brukar det ordnas en sex, sju danser på Fagerö folkpark med start i maj.

– Skärgårdsloppiset skulle ha ordnats redan i juli men blev framskjutet. Borden kommer att placeras med större mellanrum och vi kommer att kontrollera att vi inte blir för många. Det finns möjlighet att tvätta händerna och handdesinfektionsmedel finns utsatt.

Under danserna kommer ordningsvakterna och funktionärerna att se till att säkerhetsavstånd upprätthålls. Det kommer också att finnas fler försäljningsställen för drycker. Besökare uppmanas att tvätta händerna och stanna hemma om de är sjuka eller uppvisar symtom.

– Och i stället för rikssvenska band blir det lokalproducerade österbottniska band.

Marcus Granqvist, ordförande för Molpe ungdomsförening i Korsnäs, säger att sommaren har varit väldigt lugn men att det inte är något man kan ändra på.

– Det är klart att vi har inkomstbortfall. Men vi har inte haft så stora utgifter heller, bara fasta kostnader.

På grund av det osäkra läget ställdes också den sista planerade dansen vid Molpe paviljong in, men Granqvist berättar att det i stället kommer att ordnas några pubkvällar under höst- och vinterhalvåret.

– Vi hoppas att saker och ting börjar återgå till det normala så snabbt som möjligt.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning