Snart byggstart för nytt svenskhus på Busholmen – "Otroligt fint läge"

Nybygget i Busholmen är 17 våningar högt. Hela investeringen går på cirka 40 miljoner euro. Bild: Arkitektbyrån Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen

Staden godkände bygglovet för nybygget på Busholmen. Huset med bostäder för bland andra Hankenstuderande och daghemspersonal ska stå klart om två år.

Det finlandssvenska nybygget på Busholmen som planerats i flera år ryckte framåt med besked förra veckan. Helsingfors stad beviljade bygglov och när beslutet vinner laga kraft kan byggandet köra i gån...