Snart berörs också finländska företag av Kinas sociala poängsystem – "lönar sig att välja sina anställda noga"

God kontakt med de kinesiska myndigheterna lönar sig för företag som vill nå ut på den kinesiska marknaden. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Centralhandelskammaren rekommenderar att finska företag väljer personal och samarbetspartner som får bra sociala poäng av kineserna.

Kina ska börja poängsätta också internationella bolag enligt sitt sociala kreditsystem. Samtidigt är flera finska företag i färd med att expandera på den kinesiska marknaden, skriver Centralhandelskammaren i ett pressmeddelande.

I Kina poängsätts både privatpersoner och företag enligt ett socialt poängsystem. Beteende som myndigheterna ogillar kan göra det svårare att till exempel få jobb.

Samtidigt har det uppstått en intensiv diskussion i USA om amerikanska företag som böjer sig enligt den kinesiska statens vilja av rädsla för att stängas ute från den lukrativa kinesiska marknaden.

Enligt Centralhandelskammaren kommer poängsystemet med kring 300 krav på internationella företag. Kraven berör så gott som alla delar av företagsverksamheten. Dessutom påverkas poängen också av företagets nyckelpersoner och samarbetspartner.

– Finska företag behöver inte vara rädda för det nya poängsystemet, men det lönar sig att förbereda sig noggrant, säger Jenni Isola, expert vid Centralhandelskammaren och generalsekreterare för handelsföreningen mellan Finland och Kina, i pressmeddelandet.

Leena-Maija Marsio, lag- och varumärkeschef vid Kolster, anser att det finns både positiva och negativa sidor med systemet.

– I praktiken fungerar systemet med både belöningar och sanktioner. Bra poäng kan till exempel försnabba tillståndsansökningar eller leda till en lägre skattesats, säger Marsio i pressmeddelandet.

Sanktioner kan däremot leda till granskningar av verksamheten eller att skattefördelar uteblir. Enligt Marsio lönar det sig för företag som satsar på den kinesiska marknaden att välja sina anställda och sina samarbetspartner noggrant. Det lönar sig också att satsa på kontakterna med de kinesiska myndigheterna.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning