Snart är svenskarna tio miljoner

Gävle stortorg. Bild: Mostphotos

Sveriges folkmängd fortsätter att växa – snart är svenskarna tio miljoner. I nio av tio svenska kommuner ökade befolkningen under första halvåret. Främst på grund av invandringen, men det föds också fler barn.

Under första halvåret 2016 ökade befolkningen med drygt 55 000 personer, vilket är 9 500 fler än motsvarande period i fjol, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

I och med folkökningen närmar sig Sverige tiomiljonersstrecket – svenskarna är nu 9 906 331 personer.

Det är invandringen som står för den största andelen. Totalt 62 200 personer flyttade till Sverige. Medan invandringen från övriga Norden och EU fortfarande är stor, så ökade antalet flyktingar som kom till Sverige jämfört med första halvåret 2015. Enligt SCB har omkring 18 000 flyktingar flyttat in i Sverige hittills i år, merparten från Syrien.

Däremot väntar fortfarande ett stort antal asylsökande från i fjol på att få sina ärenden prövade, och dessa ingår inte i folkmängden.

Hela 263 av 290 kommuner ser en positiv befolkningstillväxt. Dels beroende på invandringen och dels tack vare att det föds fler barn.

Många kommuner har dock en åldrande befolkning och i hälften dör det fler än det föds. Störst negativ skillnad hade Simrishamn på Österlen i Skåne där det avled 103 personer fler än det föddes. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03