Snart är fästingarna här – nu vill forskare ta del av dina erfarenheter

Varifrån kommer fästingskräcken, undrar forskaren Otto Latva. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

Har du anekdoter eller andra berättelser om dina möten med fästingar? Finska litteratursällskapet och forskaren Otto Latva samlar in material om finländarnas förhållande och attityder till parasitdjuret.

Under ett par års tid har doktor och projektforskare Otto Latva reflekterat kring behovet att göra en humanistisk forskning om fästingar. Hittills har fästingforskning främst förekommit inom biologi och medicin. Latva jobbar med ett forskningsprojekt om Östersjön vid Åbo Akademi och till hans ansvarsområde hör människans, djurens och växternas förhållande genom tiderna. Projektet är ett ypperligt tillfälle att forska i människors attityder till fästingar.

– Historiska källor visar att fästingar förekommit i Finland sedan 1800-talet men den så kallade fästingskräcken har uppstått först under de senaste årtiondena. Jag vill veta vilka faktorer och orsaker som bidragit till skräcken, säger Latva.

Egentligen är Latva inte alls kräsen utan tar med glädje emot olika sorters berättelser och erfarenheter för att få en så bred och omfattande bild av läget. För att ta reda på när och hur attityden gentemot fästingar började skifta är han särskilt intresserad av äldre berättelser från 1900-talet.

– Attitydförändringen har skett kring 1950-talet och därför är berättelser från tiden före den större medieuppmärksamheten och läkemedelsindustrins intresse värdefulla.

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Det huvudsakliga målet är att främja tvärvetenskaplig forskning där de olika vetenskapernas forskningsrön kompletterar varandra.

– Inom naturvetenskaperna saknar man ibland en mer omfattande förståelse för det förflutna och där kan det här projektet hjälpa till. Senare kan vi överväga att ge ut en bok eller något annat mer populärvetenskapligt.

Den som har anekdoter eller andra berättelser om fästingar på lager kan skicka in dem till Finska litteratursällskapet tills slutet av september. I texten kan en till exempel berätta om sina observationer eller sin egen eller en släktings attityd mot fästingar och de sjukdomar som djuren sprider. Skribenterna får gärna också reflektera kring tongångarna i mediedebatten. Svaren arkiveras i litteratursällskapets arkiv.

Latva säger att diskussioner med Svenska Litteratursällskapet har inletts för att utvidga samarbetet.

– Vi tar emot texter skrivna på finska och svenska.

Här hittar du mera information om insamlingen.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning