Snapsvisan 2001

Bild: Bosse Österberg

Flottskaja

Melodi: Svarta ögon Äta flottskaja dricka gottskaja dricka merskaja slå i flerskaja   Å bli fullskaja fall' omkullskaja om ja' villskaja...