Rättelse: Snap Music, inte Snap

HBL 9.12 sidan 35: Titeln på Sebastian Hillis nya verk är Snap Music, inte Snap som det felaktigt angavs.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46