Snålblåst kring reformerna

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

I vår ska riksdagen godkänna lagarna som skapar vård- och landskapsreformerna. Ju närmare det slutliga avgörandet kommer desto starkare blir kritiken.

Centerns långvariga riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila hör till de kritiska. I en intervju i Forssan lehti nyligen uppgav hon att hon ännu inte vet om hon kommer att rösta för reformerna. Hon vill se helheten så som den utformas av riksdagen. Anttila oroar sig för glesbygden och för att Tavastehus ska ta all makt i landskapet Egentliga Tavastland. På sikt tror hon att hela landskapet försvinner, det vill säga slås ihop med ett grannlandskap. Hon oroar sig också för valfriheten och anser att reformerna genomförs för snabbt och att de ursprungliga målen med integration och att stävja kostnaderna är hotade.

Eftersom regeringen har en mycket knapp majoritet och Samlingspartiets Elina Lepomäki redan har meddelat att hon röstar mot reformerna är varje osäker ledamot från regeringspartierna av intresse.

Anttila är intressant också med tanke på sin långa erfarenhet. Hon är inte rädd för att säga vad hon tycker, även om det går stick i stäv med partiets officiella ståndpunkt. Men Anttila tillstår att den här valperioden har varit den tyngsta för henne personligen.

Motståndet mot särskilt landskapsreformen i Helsingfors är inte nytt. Men visst är det intressant att stadsstyrelsen i huvudstaden enhälligt godkände ett mycket negativt utlåtande om reformerna. Riksdagsledamot Wille Rydman (Saml) var en av dem som omfattade motståndet. Tidigare har han ändå uppgett att han kommer att rösta för reformerna i riksdagen. Efter påsken ska hela fullmäktige säga sitt om stadens ståndpunkt. Då finns det ännu fler riksdagsledamöter från regeringsblocket att hålla koll på.

Spindel i landskapsmotståndet i huvudstadsregionen är borgmästare Jan Vapaavuori (Saml). Han är känd för sitt klarspråk. Och visst är det befriande att läsa hans uttalanden i Helsingin Sanomat – även om många oppositionspolitiker har sagt samma sak. Vapaavuori konstaterar att lagstiftningen kring vård- och landskapsreformerna inte motsvarar de krav som ställs i en civiliserad stat på 2010-talet. Den politiska kohandeln mellan Centern och Samlingspartiet är enligt Vapaavuori, tidigare justitieminister, en skam för lagstiftningsprocessen.

Också Vapaavuori får kritik, senast av omsorgsminister Annika Saarikko (C). Hon påpekar att städerna i huvudstadsregionen hade en chans att själva föreslå en alternativ modell, där de inte skulle ha varit en del av landskapet Nyland. Men det blev enligt Saarikko inget seriöst förslag. Hon tycker också att borgmästaren kunde använda sin tid till att lösa de problem huvudstaden har inom social- och hälsovården.

Men en av poängerna är att städerna har särskilda problem, som kräver särskilda lösningar. Vår nuvarande regering vidkänns inte det här och har ingen stadspolitik. Såtillvida har Saarikko rätt att städerna i huvudstadsregionen har haft skamlöst svårt att komma överens om gemensamma lösningar.

Också städernas kritik av vård- och landskapsreformerna kommer i ett sent skede. Men så länge riksdagen inte har godkänt reformerna – eller skrivit om dem – är ingenting för sent.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning