Snabbtåg förenar vetenskapen med samhället

Entimmeståget för också universitetens studerande närmare varandra och ger dem en ny möjlighet att utnyttja den undervisning som ordnas längs tågförbindelsen.

En snabb spårtrafik betjänar hela det finländska samhället. De viktigaste universitetsstäderna och ekonomi- och kompetenscentrumen ska förenas först."Entimmeståget" gör att restiden mellan Åbo och Hel...