Snabbt tåg sätter Lojo på kartan

Hyperloop-tub. Bild: Wikimedia Commons

Det är möjligt att en Hyperloop-station kommer till Lojo i framtiden. Staden prioriterar ändå entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors.

Hyperloop är ett slags rörpost i jätteformat. Det kan mycket väl vara framtidens transportlösning. Varor och människor kan färdas 1 200 km/h i en tub. I Lojo finns det planer på en Hyperloop-station.

Näringslivsdirektören vid Lojo stad, Pekka Puistosalo, är positiv inför framtiden. Han tror att entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, som ska stanna i både Lojo och Salo, kommer att hålla tidtabellen. Enligt honom är det ännu alltför osäkert om transportsystemet Hyperloop kommer till kommunen.

– Vi prioriterar entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors framför Hyperloop-banan. Enligt kommunikationsminister Anne Berner (C) kommer bannätet för entimmeståget att vara klart år 2026. En Hyperloop-bana kommer möjligtvis att vara klar på 2030- eller 2040-talet, säger Puistosalo.

I takt med att den teknologiska utvecklingen går framåt kan planerna bli verklighet.

– Den teknologiska utvecklingen går snabbt framåt. När Hyperloop-banan ska byggas kan situationen se helt annorlunda ut än den gör i dag. Samarbetet med Salo kommer att fortsätta i framtiden. Det som sker i Salo påverkar även oss.

Pekka Puistosalo, näringslivsdirektör vid Lojo stad, säger att staden prioriterar entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors framför Hyperloop-banan. Bild: Privat

Puistosalo ser det som möjligt att Hyperloop-banan trafikerar rutten Åbo–Helsingfors, men att tuben fortsätter vidare till Stockholm är han skeptisk till. Han funderar även på vem som ska finansiera projektet.

– Jag är tveksam till att Hyperloop-banan ska färdas ovanför vattenytan. Vad är det tänkt att banan ska stå på? Banan är beräknad att kosta 19 miljarder euro. Varifrån ska de pengarna tas, säger Puistosalo.

Puistosalo tror att stadens invånarantal kommer att öka i och med entimmeståget och Hyperloop-banan.

– Lojos befolkningsantal kommer att öka. Det är ett steg i en lång utveckling, där allt fler människor bor och jobbar i de södra delarna av Finland. Tack vare tåget kan den ena föräldern jobba i Helsingfors och den andra i Åbo, säger Puistosalo.

Puistosalo tror inte att tåget kommer att föra med sig dödsstötar för varken Högfors eller Raseborg. Han betonar särskilt att Raseborg och de övriga västnyländska kustkommunerna har egna projekt som håller dem livskraftiga.

– Från Högfors skulle man kunna köra ner till Lojo för att ta tåget till Helsingfors. Raseborg och de övriga västnyländska kustkommunerna kommer även i fortsättningen att ha en tågförbindelse till huvudstadsregionen, trots entimmeståget, säger Puistosalo.

Hyperloop TT bygger Kinas första Hyperloop-bana. Bild: Pressbild/HyperloopTT

Hyperloop är ett nytt transportsystem för passagerare och varor.

Transportsystemet består av en tub med lågt lufttryck, där luftmotståndet är mycket litet. Enligt CNN kan tuben färdas över 1 200 km/h.

Entreprenören Elon Musk deltog i utvecklingen av konceptet. En prototyp av transportsystemet har byggts i Kalifornien för två år sedan.

SpaceX, ett amerikanskt bolag verksamt inom privat rymdfärd, uppskattar att systemet förväntas kunna frakta varor år 2020 och människor år 2021.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning