Smittskyddsläkare ifrågasätter dagpenning vid karantän efter besök i riskland, inte konstaterad exponering

Den som konstateras ha exponerats för coronaviruset blir satt i karantän i 14 dagar. Det är en smittskyddsläkare som fattar beslutet. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Johanna Gripenberg, smittskyddsläkare vid Malmska sjukhuset i Jakobstad, ifrågasätter att resenärer som sätts i karantän på grund av att de besökt ett riskland, inte på grund av konstaterad exponering för coronaviruset, ska få dagpenning under karantänstiden.

Hittills har det varit så här: Den som konstateras ha exponerats för coronaviruset blir satt i karantän i 14 dagar. Det är en smittskyddsläkare som fattar beslutet.Under karantänstiden får personen vi...