Smittläget eskalerar i huvudstadsregionen – nya virusvarianter oroar

Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, tror att Finland kommer att kunna hålla fast vid EU:s mål om att vaccinera 70 procent av befolkningen fram till slutet av augusti. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Institutet för hälsa och välfärd vill stänga barer, pubar och nattklubbar i huvudstadsregionen, där smittsiffrorna skiljer sig alltmer från resten av landet.

De regionala skillnaderna är stora och coronaläget har försämrats speciellt i Nyland, informerar Institutet för hälsa och välfärd (THL) på torsdagen.

– Finland kan nu grovt sett delas in i tre zoner. Det varierar starkt hur bra man har smittklustren under kontroll, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör på Social- och hälsovårdsministeriet.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) konstateras nu dubbelt så många fall som på andra håll i landet.

I synnerhet den brittiska virusvarianten har spridit sig snabbt i Nyland, och enligt information från HUS kan den stå för upp till hälften av alla fall. Om det här vet vi mer inom ett par dagar, säger experterna.

– Virusvarianterna är ännu inte dominerande men de kommer med tiden att bli det, säger Voipio-Pulkki.

Vill stänga nattklubbar

Varianterna är ändå inte det enda som ligger bakom det eskalerande läget. Många fall hade gått att förebygga om människor följt rekommendationerna, säger Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Han uppmanar nu människor att fira sportlov med sin närkrets. Särskilt nylänningar tänka efter innan de reser till andra sidan landet, enligt Puumalainen.

– Delvis kan virusvarianterna vara en bidragande orsak men det går också att ana en coronatrötthet hos många och man orkar inte följa rekommendationerna.

Hobbyer är enligt Puumalainen en betydande smittkälla; barer, pubar och nattklubbar likaså. Många fall har också konstaterats på byggarbetsplatser. Institutet rekommenderar att barer, pubar och nattklubbar i Nyland stängs för tre veckor för att hålla den eskalerande smittspridningen i schack.

Kan nå EU:s vaccinationsmål

På torsdagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd om kraftigt stigande smittsiffror med 614 fall under det senaste dygnet. Sammanlagt har 52 209 smittfall konstaterats i landet.

Totalt 450 fall av de nya, mer smittsamma varianterna har konstaterats och framför allt den brittiska varianten sprids snabbt.

Antalet avlidna är däremot på nedgång.

– Vi vill tro att den sjunkande dödssiffran åtminstone delvis beror på att vi nu kommit långt med vaccineringen av den åldersstigna befolkningen och dem som bor på äldreboenden.

Tillgången till vaccin är fortfarande ett stort orosmoment, men Taneli Puumalainen tror att Finland kommer att kunna hålla fast vid EU:s mål om att vaccinera 70 procent av befolkningen fram till slutet av augusti.

Finländsk variant – enbart ett fall

En ny, inhemsk virusvariant har påträffats, informerade laboratoriet Vita Laboratoriot på onsdagen. Taneli Puumalainen uppmanar till lugn när det gäller virusvarianter.

– Det finns tusentals virusvarianter och man hittar hela tiden fler när man sekvenserar mer, säger Puumalainen.

Det hör till virusets natur att dess släktträd förgrenar sig åt olika håll, säger han.

Enligt virologer ser det inte ut som att den nya varianten skulle vara särskilt smittsam eller ge allvarligare symtom, eller att den inte skulle synas i test. Enbart ett fall har konstaterats.

Puumalainen poängterar att de nya varianterna förebyggs på samma sätt som de tidigare – genom att följa rekommendationerna.

Det gäller också den brittiska och den sydafrikanska varianten, och enligt Puumalainen finns det inte skäl att tänka på dem som märkbart mer allvarliga. Däremot kan en snabbare spridning leda till att sjukvården belastas och att dödligheten ökar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning