Smittkurvan stiger i Jyväskylä efter massexponering – 40 smittade och till och med 700 i karantän

Av de över 100 personer som deltog i ett privat andligt evenemang i Jyväskylä för två veckor sedan har redan minst 50 personer bekräftats smittade med coronaviruset. Bild: Jeanette Östman/SPT

Myndigheterna fortsätter att spåra coronavirussmittan som härrör från ett andligt evenemang i Jyväskylä för två veckor sedan. Till och med 700 personer är i karantän.

Massexponeringen efter ett andligt evenemang i Jyväskylä för två veckor sedan har kartlagts. Antal personer i karantän kan ännu komma att öka.

Coronaklustern som uppdagats i Jyväskylä under slutet av veckan och helgen har kartlagts i sin helhet.

Drygt 100 personer, främst barnfamiljer och unga från Jyväskylä, deltog i ett privat andligt evenemang i Jyväskylä för två veckor sedan där coronasmittan fått sin spridning. Samtliga har testats för covid-19.

Jyväskylä stad meddelade på söndag att 40 personer konstaterats smittade med covid-19 och att närmare 700 personer sätts i karantän.

Karantänen gäller bland andra 170 personer vid tre skolor i Jyväskylä som exponerats för coronaviruset.

På grund av omfattningen har tagit tid att nå alla exponerade och en del berörda, som anhöriga till elever i ett par av skolorna, har fått information om fallet först via allmänna kommunikationskanaler, vilket myndigheterna beklagar.

Syns ännu inte i statistiken

Myndigheterna ser det som möjligt att antalet personer i karantän ännu ökar.

De påminner om att det att en exponerad person sätts i karantän inte betyder att personen har blivit smittad.

Karantän är en försiktighetsåtgärd i syfte att minska risken för att den exponerade sprider viruset vidare, om det senare visar sig att den exponerade insjuknar i covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade om 3 nya fall av covid-19 i Jyväskylä på söndag, 2 nya fall på lördag.

Enligt institutet finns totalt 298 fall av covid-19 i Jyväskylä men uppdateringen sker med viss fördröjning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning