Hundratals smittade på boenden i Stockholm

Från den 1 april råder besöksförbud på landets äldreboenden. Bild från Kampemetet äldreboende i Stockholm i mitten av mars. Bild: Anders Wiklund/TT

Covid-19 har upptäckts på vart fjärde äldreboende i Stockholms län, rapporterar SVT Nyheter. Totalt handlar det om hundratals smittade äldre.

Omkring 16 000 personer bor på cirka 400 särskilda boenden för äldre i Stockholms län. På 100 av boendena har en eller flera äldre blivit smittade med coronaviruset, totalt 3,1 procent av de boende, enligt uppgifter från Region Stockholm. Det handlar alltså om nära 500 personer.

Regionen uppger inte hur många personer på boendena som har avlidit eftersom de uppgifterna rapporteras in med en fördröjning till Smittskydd Stockholm. Men vårdbolaget Familjeläkarna, som ansvarar för läkarvården på närmare hälften av äldreboendena i Stockholms län, uppger att omkring 250 personer har smittats och att 50 har avlidit på företagets boenden.

Färre i Västra Götaland

Även i Västra Götalandsregionen finns fall av covid-19 på äldreboenden, men än så länge inte alls lika många.

– Vi har sett det här i Västra Götaland också. Vi har väldigt många äldreboenden och det är inte så att alla har smittade personer. Men vi har sett det på ett antal och det är precis det som vi inte ville se, säger Thomas Wahlberg, chef för smittskyddet i regionen.

TT: Hur många fall och boenden handlar det om?

– Antalet fall kan jag inte säga, men vi har ett tiotal boenden där vi har personer som blivit sjuka. Men totalt har vi ju några hundra boenden, säger Wahlberg.

"Jobba individuellt"

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger att den statliga myndigheten kan bistå med råd och experthjälp, men att mycket ligger också på privata vårdgivare, kommuner och regioner.

Han påpekar att ett besöksförbud finns på alla boenden, och på frågan om vad mer som kan göras svarar Wallensten:

– Det är att verkligen jobba individuellt på boendena med rutiner om skydd och hur man hanterar sjuka och minskar risken för att smittan kommer in via personalen eller liknande. Det är väl där man måste jobba ännu hårdare.

TT Kom besöksförbudet för sent?

– Vi hade ju redan gått ut med en stark avrådan från besök i äldrevården och exakt hur stor skillnad det blir jämfört med ett förbud är väl svårt att utreda, och det finns ju andra vägar in, svarar Wallensten.

På torsdagen visade en kartläggning av Sveriges Radio att det finns bekräftade eller misstänkta fall av coronaviruset på äldreboenden i var tredje kommun.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning