Smidig trafik och naturvärden prioriteras

Bild: Stadsplaneringskontoret

Helsingfors fick sig en knäpp på fingrarna också av Högsta förvaltningsdomstolen. Bara tre stadsboulevarder får grönt ljus. Det är glädjande att naturvärden respekteras.

Helsingfors stora plan på att göra om infartslederna till stadsboulevarder har inte gått som på Strömsö. Av sju planerade stadsboulevarder är det bara tre som får grönt ljus efter en besvärsrunda och det färska utslaget i Högsta förvaltningsdomstolen. HFD:s beslut följer Helsingfors förvaltningsrätts utslag. I den meningen var det knappast särskilt överraskande.

Bakgrunden till att Helsingfors vill göra om trafiklederna till stadsboulevarder är befolkningsutvecklingen. Enligt prognoserna har Helsingfors om drygt 30 år hela 200 000 fler invånare. Det behövs fler bostäder och det behövs en fungerande trafik som helst ska vara kollektiv och inte gå med fossila bränslen.

En av HFD:s motiveringar till att det blir tummen ned för fyra av sju stadsboulevarder är att biltrafiken skulle ha gått långsammare samtidigt som generalplanen inte innehöll bindande beslut på att bygga ut spårtrafiken eller att införa vägavgifter. HFD var alltså inte övertygad om att trafiken skulle fungera smidigt.

Vichtisvägen, Tusbyleden och Österleden får göras om enligt den godkända generalplanen. Det betyder att det byggs bostäder kring vägarna och att Tusbyleden, Österleden och Vichtisvägen omvandlas till stadsboulevarder.

Men för Åboleden, Tavastehusleden och Lahtisleden blev det nej också i HFD. I fråga om Tavastehusleden innebär det beslutet att Centralparken hålls intakt. En stadsboulevard hade inneburit att parken skulle ha naggats i kanterna. Centralparken är stor, men det kunde ha blivit ett farligt prejudikat att avstå från en liten del. Centralparken är en oas i Helsingfors och den är mycket uppskattad av stadsborna, särskilt av dem som bor i anslutning till parken.

Problemet med Västerleden hade varit att Drumsö skulle ha byggts ut på fyllnadsmark, i havet. Troligen hade en stadsboulevard också ändrat en hel del på Drumsös karaktär. När det gäller Åboleden går den inom Helsingfors gränser på ett väldigt kort område. En stadsboulevard där hade alltså blivit en stumpboulevard.

HFD godkände också besvären mot att bygga bostäder på Vårdö. Det innebär att naturvärden respekteras också på den punkten. Vad det här får för betydelse för Kronbroarna och för den nya spårförbindelsen är oklart.

Då det gäller Malms flygplats godkändes besvären inte. Det betyder att det är fritt fram att bygga bostäder på det område som i dag är Finlands nästmest använda flygplats. Det är ett stort bakslag för alla Malmentusiaster, som nu lär fundera på att gå vidare till EG-domstolen.

För beslutsfattarna i Helsingfors är det naturligtvis ett bakslag att generalplanen delvis stoppas. Enligt Helsingin Sanomat säger borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) att beslutsfattarna måste se sig i spegeln. Stadsmodellen uppfyller inte lagens krav till alla delar och enligt Vapaavuori har man inte heller lyckats med att förklara planen för de statliga myndigheterna. En del av besvären kom från statliga instanser som Regionförvaltningsverket och Trafikverket. Men Vapaavuori kritiserar också staten för att inte förstå hur betydelsefull och snabb tillväxten är i Helsingfors.

Det goda ur huvudstadens synvinkel är ändå att de stadsboulevarder som nu förkastades skulle ha förverkligats först senare. Vichtisvägen ska boulevardiseras först och det går alltså att fortsätta som planerat. Eftersom det blev grönt ljus för bostäder i Malm kan det lätta lite på trycket. Generalplaner görs med drygt tio års mellanrum. Nu finns det tid att se hur väl befolkningsprognoserna verkar uppfyllas och kanske starta upp nästa generalplansprocess lite tidigare än beräknat.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning