Smärtprojekt har sparat miljoner i Helsingfors

Tio enkla frågor om smärta kan spara miljoner för arbetsivaren. Bild: Lehtikuva/Jarno Mela

Två år tog det för Helsingfors stads företagshälsovård att minska sjukfrånvaro på grund av smärta med upp till 70 procent. Det har sparat fem miljoner euro åt staden. Ett av verktygen är ett enkelt frågebatteri på tio frågor.

För tre år sedan sparkade Helsingfors stads företagshälsovård i gång projektet Smärta och arbetsförmåga för att minska sådana sjukskrivningar som beror på smärta. För att lyckas med det tog man i bruk ett elektroniskt frågeformulär. Tanken var att hitta de personer i tid som riskerade arbetsoförmåga på grund av att kroppen värker för mycket.

– Frågorna är främst ett verktyg för våra sjuksköterskor och det bygger på frågor om smärta, sömn och sinnesstämning. Utifrån forskning vet vi nämligen att värk, sömnproblem och depressionssymtom är tecken på att arbetsförmågan snart kan gå förlorad, säger Helena Miranda, rehabiliteringsläkare vid stadens företagshälsovård.

Checklistor

Förutom de tio frågorna, som bygger på en svensk förlaga, arbetade man fram enkla riktlinjer för företagshälsans egna läkare.

– Inte så att de fick order om att göra si eller så, utan så att de hade klara checklistor för vad man går igenom med patienten och hur man kanske kan åtgärda situationen. Läkarna fick ett verktyg, som är en A4:a skriven så att också patienten kan läsa och förstå den.

Förutom blanketten och läkarråden finns nu också en möjlighet att snabbt få komma till en fysioterapeut, ofta utan att ta svängen via läkaren. Om sjuksköterskan som börjat med att ställa kontrollfrågorna till patienten bedömer att fysioterapi är det rätta kan man boka tiden direkt.

– Resultatet är fantastiskt. Alla är nöjda. Läkarna fick stöd när det gällde att åtgärda bland annat ryggsmärtor, axelsmärtor och sjuka armbågar. Arbetstagarna fick hjälp. På två år har vi lyckats minska sjukfrånvaron med 20 000 dagar och beroende på vilken smärtgrupp det handlar om har sjukfrånvaron gått ner med 40–70 procent. Vi har räknat ut att det innebär en inbesparing på cirka 5 miljoner euro, säger Miranda.

Smärtgrupper

Bland de frågor som arbetstagarna får finns en som handlar om att akta sig. Om en arbetstagare säger att han eller hon undviker vissa arbetsuppgifter på grund av att de ska göra ont är det en varningssignal för hälsovården.

De arbetstagare som har smärtproblem kan också delta i smärtgrupper där man kan lära sig hantera och leva med de smärtor man har.

Projektet fick Läkarförbundets kvalitetspris 2018 under Läkardagarna i Helsingfors på fredagsförmiddagen. Priset ges till en läkare, flera läkare eller ett multiprofessionellt läkarlett team som framgångsrikt utvecklat vårdarbetet. I prismotiveringen säger förbundet att Helsingfors stads företagshälsovård på kort tid lyckats minska sjukfrånvaron med en modell som fungerar för en stor patientgrupp och är användbar i hela landet. De belönade läkarna har skapat goda arbetssätt och dessutom material som kan användas också av andra arbetsplatser.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning