Smart teknik och småskalig kärnkraft kan minska utsläppen

Kommunikationsminister Anne Berner säger att det blir avgörande att förstå sig på konsumenternas beteendemönster när Finland ska minska klimatutsläppen ytterligare. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ny teknik men också en förståelse för hur människor är benägna att förändra sitt beteende behövs när Finland ska tackla klimatutmaningen. Det säger kommunikationsministern och experter vid VTT.

Mindre energiförbrukning, energieffektivitet och förnybara bränslen är ingredienser i Finlands recept för att nå klimatmålen utanför sektorn för utsläppshandel.

– Den vägen ska vi halvera trafikutsläppen från 2005 till 2030, men frågan är hur och när trafiken når nollutsläpp. Det vet vi inte än, säger kommunikationsminister Anne Berner (C).

På teknologiforskningen VTT:s seminarium om framtidens miljöteknik säger Berner att det gäller att göra alla trafikdata tillgängliga i realtid så att man med smarta digitala lösningar kan optimera resandet och minimera utsläppen.

– Nyckeln är hur folk kommer att förändra sitt beteende. Därför måste all information bli fritt tillgänglig, säger hon.

På energisidan är det möjligt att kärnkraften, i ny tappning, upplever en renässans som en följd av klimatutmaningen. I dag nyttjas kärnkraft nästan uteslutande för elproduktion där utsläppen redan är små, men i Finland finns större reduktionspotential på värmesidan. I dag utvecklas nya kärnkraftsmodeller för fjärrvärme, och de kan bli tillgängliga inom några år.

Ville Tulkki vid VTT och Eero Vesaoja vid Fortum syftar på mindre kärnreaktorer (så kallade SMR-reaktorer som kan serietillverkas av moduler). Företaget Nuscale fick nyligen en sådan reaktortyp godkänd av atommyndigheten i USA. I Kina provbygger man gaskylda mindre kärnreaktorer uttryckligen för fjärrvärmeproduktion.

Kinas första fjärrvärmekärnkraftverk väntas vara klart om drygt två år. Om konceptet är lyckat kunde det ganska snabbt minska på koldioxidutsläppen och luftföroreningarna eftersom den lilla kärnreaktorn kan placeras in i ett existerande kolkraftverk och ersätta värmepannan.

Ett krux är ändå att fjärrvärme bör produceras nära konsumenterna, och i västländer är få villiga att bo riktigt nära kärnreaktorer.

– Många länder bygger ut kärnkraften. Den kan vara en möjlighet för länder som snabbt måste fasa ut sin fossila energiproduktion för att nå klimatmålen, säger Eero Vesaoja.

Om kärnkraftsproducerad fjärrvärme kan bli aktuellt också i Finland beror bland annat på hur Strålsäkerhetscentralen bedömer säkerhetskraven i den nya tekniken och givetvis på folkopinionen och priset.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning